Menu

Články

Finanční správa nadělovala, aneb DPH se do základu daně z nabytí nemovitých věcí nezahrnuje

ČlánkyFinanční právoMgr. Jakub Kasl04.01.2018
Mgr. Jakub Kasl04.01.2018

Dobrá zpráva pro ty, kdo si na Vánoce udělali radost pořízením nemovitosti, jejíž koupě podléhá DPH. Zaplatili méně na dani z nemovitých věcí, když Finanční správa přesně měsíc před Štědrým dnem vydala sdělení, ve kterém potvrzuje, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí se DPH nezahrnuje.

Dne 24. 11. 2017 zveřejnila Finanční správa České republiky na svých internetových stránkách sdělení, ve kterém potvrdila, že pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí na základě sjednané ceny se do sjednané ceny nezahrnuje případná daň z přidané hodnoty (DPH), čemuž Finanční správa přizpůsobí svoji dosavadní praxi, která byla v některých případech opačná.

Přes svoje načasování však nelze toto stanovisko Finanční správy připisovat duchu uplynulých Vánoc. Jedná se totiž především o reakci Finanční správy na rozsudky Nejvyššího správního soudu (NSS) z letošního léta (č. j. 4 Afs 88/2017-35č. j. 7 Afs 301/2016-70), ve kterých NSS dospěl k názoru, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí DPH zahrnout nelze.

Oba zmíněné rozsudky se však týkaly pouze starších případů, ve kterých byl poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí podle tehdy platné legislativy převodce. NSS tak vůbec neřešil případy, ve kterých si podle tehdy platné legislativy mohly smluvní strany ujednat, že poplatníkem daně bude namísto převodce nabyvatel nemovitosti. Proto nebylo ani zřejmé, jestli lze závěry NSS vztahovat i na aktuální právní úpravu, kdy v důsledku novely zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí je s účinností od 1. 11. 2016 poplatníkem daně z nabytí nemovitých věci vždy právě nabyvatel nemovité věci.

Finanční správa na nastalou situaci reagovala nejprve vydáním tiskové zprávy ze dne 5. 9. 2017, ve které zaujala stanovisko, že pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí na základě sjednané ceny nebude DPH do sjednané ceny zahrnovat pouze v případech, kdy byl v období od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016 poplatníkem této daně převodce. Tento svůj restriktivní přístup však Finanční správa nyní přehodnotila.

Nově tak bude Finanční správa závěry NSS o nezahrnování DPH do sjednané ceny pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí aplikovat na všechny případy nabytí nemovitostí, a to bez ohledu na to, kdo je poplatníkem daně. Uvedené se samozřejmě týká pouze případů, kdy nabývací hodnotou pro účely stanovení základu daně je sjednaná cena, převodce nemovité věci je plátcem DPH a zároveň sjednaná cena obsahuje DPH. Finanční správa bude tento nový přístup aplikovat na všechna doposud neskončená daňová řízení. V případě již ukončených daňových řízení, kde byla Finanční správou daň vyměřena ze sjednané ceny včetně DPH, mohou poplatníci ve lhůtě pro vyměření daně uplatnit svá práva podáním dodatečného daňového přiznání.

Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: jakub.kasl@bnt.eu

Mgr. Jakub Kasladvokát, bnt attorneys-at-law s.r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři