Nezapomeňte na testování kategorizace účetních jednotek k 31.12.2018

Připravte se na testování kategorazice účetních jednotek po dvou letech! Změna kategorie může mít vliv na rozsah sestavení účetní závěrky.

accountant, bnt attorneys-at-law s.r.o.

1. ledna 2016 byla zavedena nová kategorizace účetních jednotek (dále jen „ÚJ“). Kategorizace ÚJ platí na dvě po sobě následující období, na účetní rok 2016 a 2017. Nejpozději při účetní závěrce k 31. 12. 2018 bude nutné provést nový test na zařazení do správné kategorie ÚJ.

V případě, že se kategorie ÚJ k 31. 12. 2018 změní, musí ÚJ mimo jiné sestavovat účetní závěrku dle kritérií, které se na danou skupinu vztahují.

Existují čtyři skupiny, které je nutné rozlišovat a které jsou rozděleny dle stanovených kritérií. Předpokladem pro zařazení je nepřekročení minimálně dvou ze tří uvedených kritérií po sobě následujících dvou letech:

1. mikro ÚJ
 • aktiva celkem 9 mil. Kč
 • roční úhrn čistého obratu 18 mil. Kč
 • průměrný počet zaměstnnaců 10
2. malá ÚJ 
 • aktiva celkem 100 mil. Kč 
 • roční úhrn čistého obratu 200 mil. Kč
 • průměrný počet zaměstnnaců 50

3. střední ÚJ

 • aktiva celkem 500 mil. Kč 
 • roční úhrn čistého obratu 1 mld. Kč 
 • průměrný počet zaměstnnaců 250
4. velká ÚJ 
 • subjekt překročí alespoň dvě ze tří kritérií
 • aktiva celkem 500 mil. Kč
 • roční úhrn čistého obratu 1 mld. Kč 
 • průměrný počet zaměstnanců 250

Při sestavování účetní závěrky na základě zařazení do kategorie mají ÚJ povinnost sestavovat:

 1. rozvahu v plném rozsahu - ÚJ, které jsou velkou a střední ÚJ, sestavovat rozvahu v plném rozsahu musí také malé a mikro ÚJ, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem; rozvahu ve zkráceném rozsahu - malé a mikro ÚJ, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem;

 2. výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - ÚJ, které jsou obchodní společností a z ostatních účetních jednotek ty, které jsou velkou a střední ÚJ, sestavovat výkaz zisku a ztraty v plném rozsahu musí také malé a mikro ÚJ, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem; výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu - malá nebo mikro ÚJ, která není obchodní společností a nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem;

 3. přílohu k účetní závěrce v plném rozsahu vyhotovují ÚJ, které jsou velkou a střední ÚJ, sestavovat přílohu k účetní závěrce v plném rozsahu mají povinnost také malé a mikro ÚJ, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem; přílohu k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu může sestavit malá a mikro ÚJ, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Další testování kategorizace ÚJ proběhne k 31. 12. 2020 s účinností od 1. 1. 2020.

Zdroj: BNT journal

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu