Menu

Články

Novela zákona o daních z příjmů přinesla nové požadavky na mzdové listy

ČlánkyFinanční právoJana Kalfusová07.11.2017
Jana Kalfusová07.11.2017

Mzdový list musí být založen každému zaměstnanci, neboť musí být veden všem poplatníkům, kterým plátce sráží zálohu na daň z příjmu i srážkovou daň. Mzdový list je dokladem toho, že plátce správně zdaňoval své příjmy. Mzdový list pro rok 2017 bude muset mít jiné náležitosti než doposud, přičemž u mzdových listů za zdaňovací období 2016 budou ještě tolerovány nepřesnosti.

Novela zákona o daních z příjmů přinesla nové požadavky na mzdové listy. Patří mezi ně údaje o ročním zúčtování daně, o částkách pojistného na sociálním zabezpečení a na veřejném zdravotní pojištění a dále pak údaje o solidárním zvýšení daně.

Finanční správa v této souvislosti vydala dne 20. 12. 2016 informaci o tom, jak mají mzdové listy za rok 2015 a 2016 vypadat a jak bude požadovat dodržení zákona od roku 2017. Z této informace vyplývá, že pro rok 2016 bude finanční správa akceptovat, pokud mzdový list za zdaňovací období roku 2016 nebude obsahovat údaje o ročním zúčtování roku 2015. Ovšem od roku 2017 předpokládá, že budou mzdové programy již nastaveny tak, aby mzdový list za rok 2017 obsahoval údaje o ročním zúčtování daně za rok 2016. Je to vcelku logický argument, neboť roční zúčtování daně roku 2016 se projeví ve výplatě zaměstnance v roce 2017.

§ 38j odst. 10 ZDP se dále hovoří o tom, že je plátce daně povinen uvést na mzdovém listě i částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění, které je povinen ze svých příjmů platit poplatník. Na mzdovém listu bude uvedena též částka obou pojištění, kterou platí zaměstnavatel – ta je součástí tzv. superhrubé mzdy, která tvoří základ daně a tento základ daně je povinnou náležitostí mzdového listu, jak bylo uvedeno výše. Byť již zde není povinnost oddělit složku sociálního pojištění a složku zdravotního pojištění, v praxi tomu tak na mzdovém listu bývá, aby byla možná kontrola i vyměřovacího základu u obou pojištění.

Zákon o daních z příjmů se o mzdovém listu pak zmiňuje již jen v § 38ha odst. 3, který se týká solidárního zvýšení daně. Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku rozdílu ve výši 7 % mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení.Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: jana.kalfusova@bnt.eu

Jana Kalfusováúčetní, bnt attorneys-at-law s.r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři