Menu

Články

Technické zhodnocení provedené na pronajatém majetku po novele

ČlánkyFinanční právoMartina Langová25.04.2017
Martina Langová25.04.2017

Nově budou moci provedené technické zhodnocení odpisovat i ekonomičtí uživatelé majetku.

Novela zákona o daních z příjmů, jež nabyla účinnosti 1. 4. 2017, umožní mimo jiné odpisovat technické zhodnocení i ekonomickým uživatelům majetku (například technické zhodnocení provedené podnájemcem na majetku, který podnájemce užívá na základě podnájemní smlouvy, bude podnájemce nově moci daňově odepisovat), a to v případě, že budou dodrženy stejné podmínky jako v případě technického zhodnocení provedeného ze strany nájemce.

Do přijetí této novely mohl pronajatý majetek daňově odpisovat pouze nájemce či uživatel majetku u finančního leasingu, a to za podmínek uvedených v § 28 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Základním předpokladem pro odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku je, že nájemce má souhlas vlastníka (pronajímatele) s odpisováním uveden v písemné smlouvě – v nájemní smlouvě nebo v samostatné smlouvě. Další podmínkou je, že nedojde ke zvýšení vstupní ceny majetku u vlastníka o výdaje z titulu provedeného technického zhodnocení a že při odpisování technického zhodnocení postupuje nájemce způsobem stanoveným pro hmotný majetek a zatřídí technické zhodnocení do odpisové skupiny, ve které je již pronajatý hmotný majetek zatříděn.

Za výše uvedených podmínek bude moci tedy podnájemce odepisovat provedené technické zhodnocení na majetku, který užívá na základě podnájemní smlouvy. Při ukončení takového užívání nebo zrušení souhlasu s odpisováním se bude postupovat obdobně jako při ukončení nájmu nebo zrušení souhlasu odpisovatele hmotného majetku s odpisováním nájemcem. Pro tyto účely bude podnájemce z hlediska daňových dopadů v postavení nájemce a nájemce, který přenechal k užívání tento majetek, v postavení odpisovatele (vlastníka) hmotného majetku.

Závěrem dodáváme, že nové ustanovení zákona o daních z příjmů by se mělo vztahovat až na technická zhodnocení dokončená a uvedená do užívání po nabytí účinnosti výše zmíněné novely.

Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: martina.langova@bnt.eu

Martina LangováAccountant, bnt attorneys-at-law s.r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři