Zajišťovací příkazy aneb když je finanční správa více než soud Zdroj: Fotolia

Zajišťovací příkazy aneb když je finanční správa více než soud

Společnosti FAU s.r.o., VHS-ROPA plus s.r.o., AUTOTRANS PETROL s.r.o., nebo EUROPRINT a.s. patří mezi 5000 společností, které do svých datových schránek obdržely zajišťovací příkazy. Díky nim se však institut zajišťovacích příkazů dostává pod drobnohled veřejnosti.

Ing. Bohdana Klimšová (Havránková)

Ing. Bohdana Klimšová (Havránková)

účetní, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Ing. Bohdana Klimšová (Havránková)

účetní, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Pokud jste o zajišťovacích příkazech slyšeli poprvé v souvislosti se zmedializovanými kauzami, není to z důvodu zavedení nového prostředku v daňovém řádu, ale spíše kvůli drobnohledu, pod jaký se zajišťovací příkazy v posledních letech dostaly. Mají totiž takovou moc, že mohou podnikatele ekonomicky zcela zlikvidovat. O co se vlastně jedná?

Pokud má správce daně důvodné obavy, že úhrada nesplatné nebo dokonce nestanovené daně nebude v budoucnu dobytná, může finanční správa (dále FS) rozhodnout o zajištění daně a vydat tzv. zajišťovací příkaz. Správce daně musí mít odůvodněnou obavu vyplývající z ekonomických poměrů a fungování daňového subjektu, že úhrada daně bude v budoucnu buď zcela nebo částečně nedobytná nebo vybrání daně bude spojeno se značnými obtížemi, přičemž vydání zajišťovacího příkazu připadá v úvahu pouze u subjektů, které se vzhledem k oboru svého podnikání chovají nestandardně a rizikově. Bohužel velmi často doprovází zajišťovací příkaz také příkaz exekuční, jelikož hrozí-li nebezpečí z prodlení úhrady zajišťovacího příkazu, je vykonatelný již okamžikem jeho vydání.

V českém právním systému byly zajišťovací příkazy řešeny již v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Dnes jsou tyto příkazy upraveny v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v § 103 a v zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu, v § 167 až § 169.

Za poslední čtyři roky bylo vydáno 5 000 zajišťovacích příkazů a v odborných článcích jsou přezdívány jako „daňový džihád“. Na základě exekučního příkazu totiž mohou zablokovat daňovému subjektu bankovní účet, zabavit majetek a dokonce tento majetek vydražit. Samozřejmě existuje možnost se odvolat proti zajišťovacím příkazům na Odvolací finanční ředitelství. V roce 2016 však nebylo vyhověno ani jednomu odvolání.

Zajišťovací příkaz je mimořádně razantní nástroj vydávaný pouze samotnou finanční správou, který by měl dle Nejvyššího správního soudu podléhat přísné a účinné soudní kontrole. Ta je však v současnosti až následná.


Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: bohdana.havrankova@bnt.eu

daňové právo zajišťovací příkaz

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články