Počátek společného boje za funkční evropské dědické osvědčení

Blýská se snad na lepší spolupráci se správními úřady a můžeme čekat i kýžené výsledky této spolupráce v oblasti Evropského dědického osvědčení? Alespoň to si pojďme do nového roku popřát.

Michaela KubíčkováSenior Legal Assistant, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Problémy s uplatněním Evropského dědického osvědčení (dále jen "EDO"), na které upozornil ve svých článcích náš kolega Dr. iur. Stephan Heidenhain, zdaleka netrápí jen fyzické osoby, nýbrž komplikuje práci i správním úřadům, zejména pak katastrálním úřadům.

K eskalaci problémů dochází nyní v souvislosti s tím, že vyhotovení EDO nekoresponduje s evropskými a národními předpisy a zároveň kvůli nekompromisním stanoviskům některých soudů členských států (příkladně stanovisko Amtsgericht Arnstadt, jednatelství Ilmenau, SRN). Potencionální možnost řešení situace kolem nefunkčního EDO byla ztracena, když tento soud odmítl vydat opravné dědické osvědčení bez dalšího. Jedinou a poslední alternativou dědiců tak zůstává žaloba proti rozhodnutí správního orgánu dle části V. o.s.ř.

Situace, kdy je správní orgán v pozici žalovaného není zcela neběžnou. Bizarní, v této situaci však spásnou, je ovšem skutečnost, že katastrální úřady zahájený spor akceptují zcela dobrovolně. Mají totiž se žalobci stejný cíl, který si plně uvědomují, a sice domoci se cestou využití všech opravných prostředků vedoucích až k soudnímu řízení, k přesvědčení soudu, aby podal předběžou otázku k Soudnímu dvoru EU, a problém evropských rozměrů našel právě na evropské úrovni své řešení.

Ačkoli nám zatím EDO v intencích výše uvedeného žádnou radost neudělalo, považujeme nyní za velký úspěch už jenom vzájemnou spolupráci Úřadu zeměměřičského a katastrálního, který s ochotou hodlá postupovat v soudních řízeních společně za účelem podání a zodpovězení předběžných otázek, a je tak umožněno soustředit se plně na boj s nefunkčním EDO namísto žabomyších válek mezi advokáty a katastrálními úřady.

Přejme si proto do nového roku, aby započatá spolupráce, jejímž výsledkem má být přinejmenším očekáváné stanovisko Úřadu zeměměřičského a katastrálního na podporu řešení situace ve prospěch dědiců v postavení obětí nefunkční právní úpravy, pokračovala i v příštím roce, rozvíjela se, a zejména, aby přinesla kýžené výsledky.

Zdroj: BNT journal

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři