Komentář k NOZ: § 30 - Zletilost

(1) Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. (2) Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.

Foto: Fotolia

Komentář

Nový občanský zákoník vychází z dosavadního rozlišování mezi pojmem svéprávnost a zletilost. Zletilosti nabývá člověk dosažením osmnácti let věku, a to bezvýjimečně. Kritérium rozlišení osob na zletilé a nezletilé se tedy váže na hranici dosažení určitého věku. Nově je v zákoně zaveden místo termínu „způsobilost k právním úkonům“ termín „svéprávnost“. Svéprávnost je vlastně způsobilost (schopnost) samostatně právně jednat, na základě které osoby vlastním právním jednáním nabývají práva a zavazují se k povinnostem. Obecně se člověk stane plně svéprávným v den nabytí zletilosti. Ale i před dosažením zletilosti může osoba nabýt svéprávnosti v plném rozsahu ve dvou případech, tj. uzavřením manželství (§ 672) nebo přiznáním svéprávnosti (tzv. emancipace, § 37). Uzavření manželství nezletilým alespoň ve věku 16 let umožňovala při vážném důvodu i stará úprava občanského práva. Podrobnosti upravují zvláštní ustanovení.

 

Právní stav komentáře k 1.1.2014


Související předpisy
  • důvodová zpráva k NOZ
  • OSŘ, TrZ,
Související pojmy
  • nezletilí, přiznání svéprávnosti 
Související ustanovení
  • § 20 OSŘ, § 25 TrZ,
Podle právní úpravy do 31. 12. 2013
  • Související ustanovení: § 13 odst. 1 zákona o rodině, ve znění účinném do 31. 12. 2013
  • Související předpisy: zákon č. 40/1964, Občanský zákoník, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. 12. 2013

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články