Komentář k NOZ: § 32 - Jednání zákonných zástupců

(1) Udělil-li zákonný zástupce nezletilému, který nenabyl plné svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi soukromého života souhlas k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého účelu, je nezletilý schopen v mezích souhlasu sám právně jednat, pokud to není zákonem zvlášť zakázáno; souhlas může být následně omezen i vzat zpět. (2) Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich. Jedná-li však vůči další osobě více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného z nich.

Komentář

Koncepce částečné svéprávnosti nezletilých osob, na níž stojí nový občanský zákoník, umožňuje nezletilým právně jednat postupně dle dosaženého věku v tom rozsahu, který odpovídá individuální rozumové a volní vyspělosti „průměrného“ nezletilce v daném věku. Proto v případě, kdy nezletilí zatím nemají k určitému právnímu jednání potřebnou způsobilost, protože ještě plné svéprávnosti nenabyli, činí taková právní jednání za ně jejich zákonní zástupci. Konkrétně ustanovení tohoto paragrafu upravuje možnost nezletilce jednat tzv. nad rámec rozumové a volní vyspělosti průměrného nezletilce v příslušném věku i před dosažením plné svéprávnosti, a to prostřednictvím udělení souhlasu zákonným zástupcem nezletilci k určitému právnímu jednání s limitací, tak jak je uvedena ve znění zákona. Po udělení souhlasu je nezletilý oprávněn jednat v záležitostech, na něž mu byl souhlas udělen.  Souhlas je tedy nezbytným předpokladem pro platnost jednání nezletilce a musí být učiněn před či při samotném právním jednání nezletilce. Forma souhlasu není zákonem stanovena, nicméně musí být minimálně v té formě, jakou zákon predikuje pro dané právní jednání. Odstavec druhý řeší situaci, kdy nezletilý má více zákonných zástupců a případy, kdy tito mají na udělení souhlasu oponentní názor.

 

Právní stav komentáře k 1. 1. 2014


Související předpisy
  • důvodová zpráva k NOZ
  • OSŘ
Související ustanovení
  • § 31, 33, 457, 892, 893 NOZ
Související pojmy
  • nezletilí, přiznání svéprávnosti,   
Související ustanovení
  • § 20 OSŘ
Podle právní úpravy do 31. 12. 2013
  • Související předpisy: zákon č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. 12. 2013
Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu