Komentář k NOZ: § 45 - Nápomoc při rozhodování

Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu v tom duševní porucha působí obtíže, třebaže nemusí být omezen ve svéprávnosti, může si s podpůrcem ujednat poskytování podpory; podpůrců může být i více.

Komentář 

Ustanovení § 45 NOZ umožňuje člověku s duševní poruchou, která mu působí potíže při rozhodování, vybrat si tzv. podpůrce, který mu poskytne podporu při rozhodování. Podpůrce se spoluúčastní právního jednání podporovaného a přeje-li si to podporovaný, poskytuje mu rady, snaží se mu vysvětlit právní jednání, jeho důsledky či mu jen poskytuje oporu při komunikaci s okolím. Podporovaný je tedy plně svéprávný a podpůrce je jen jeho tzv. podporou při rozhodování. Nicméně osoba podpůrce nejedná přímo za podporovaného, není ani jeho zmocněncem či opatrovníkem. Vztah mezi podpůrcem a podporovaným vzniká uzavřením smlouvy o nápomoci. Smlouvu lze sepsat písemně, či ji učinit ústně. Nicméně obecně je její účinnost dle § 46 odst. 2 NOZ podmíněna souhlasem soudu, který tak zabrání zneužití daného opatření. Ustanovení § 47 NOZ vypočítává povinnosti podpůrce. Zákon následně v § 48 upravuje i zánik smluvního vztahu. Ten skončí právní mocí rozhodnutí soudu o odvolání podpůrce.

Právní stav komentáře k 1.1.2014


Související předpisy
 • důvodová zpráva k NOZ
 • LZPS
 • Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
 • zákon o zvláštních řízeních soudních
 • Občanský soudní řád
Související pojmy
 • svéprávnost, omezení svéprávnosti
Související ustanovení
 • §15 a násl., § 46 a násl., § 55 a násl., 1453 a násl., § 3032, 3033, 3034 NOZ
Právní stav komentáře do 31.12.2013
 • Související předpisy: LZPS, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, Občanský soudní řád
 • Související pojmy: způsobilost k právním úkonům, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům
 • Související ustanovení: §186 a násl. OSŘ, § 8 a násl. OZ
Z literatury
 • NESNÍDAL, Jiří. Občanský zákoník: s komentářem: zákon č. 89/2012 Sb.: 1. obecná část (§ 1 až § 654), 2. rodinné právo (§ 655 až § 975), 3. absolutní majetková práva (§ 976 až § 1720). Český Těšín: Poradce, 2012, 320 s. ISBN 978-807-3653-361.
 • Tégl, P, Melzer, F. Občanský zákoník Velký komentář § 1 – 117, Svazek I. Obecná ustanovení, Leges, 2013

 

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Právní aspekty škody na zdraví v důsledku epidemiologických opatření omezujících přístup pacientů ke zdravotní péči - část III.
Právní aspekty škody na zdraví v důsledku epidemiologických opatření omezujících přístup pacientů ke zdravotní péči

Právní aspekty škody na zdraví v důsledku epidemiologických opatření omezujících přístup pacientů ke zdravotní péči - část III.

O možných škodách na zdraví vzniklých pacientům v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví, které pozastavilo poskytovatelům zdravotních služeb poskytování preventivní péče.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu