Komentář k NOZ: § 57 - Rozsah omezení svéprávnosti

(1) Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil. (2) Má-li člověk obtíže dorozumívat se, není to samo o sobě důvodem k omezení svéprávnosti.

Komentář

V případě, že soud v rámci řízení o omezení svéprávnosti zhodnotí, že duševní porucha posuzovaného jedince není jen přechodného rázu, tzn. nejedná se jen o náhlé zdravotní komplikace, rozhodne formou rozsudku o omezení svéprávnosti. Nicméně obecně lze říct, že i krátkodobé trvání duševní poruchy vyvolané například užíváním drog, alkoholu, stresem, či přepracováním, může u jedince vyvolat stav, kdy by mohly být ohroženy jeho zájmy a hrozila by mu závažná újma. Proto i v těchto případech soud může využít tohoto nejkrajnějšího institutu a omezit posuzovaného na svéprávnosti. Samotná porucha tedy nemusí vždy být trvalá a neléčitelná.

Hlavní zásadu, kterou musí soud při formulaci rozsudku ctít, je jednoznačné stanovení rozsahu, v jakém není člověk schopen samostatně právně jednat. Proto by mělo být samozřejmostí, aby si soud v průběhu řízení zajistil odborné lékařské stanovisko, tj. znalecký posudek, který mu poskytne informace ohledně závažnosti a léčitelnosti zdravotního stavu jedince. Následně musí být znalec v rámci projednávání věci i vyslechnut. Znalec se vyjádří ke konkrétnímu způsobu života jedince. Pod tím si můžeme představit, že například vylíčí, v jakém prostředí žije, s kým, zda si je schopen obstarat záležitosti sám (nakoupit, zaplatit nájem) či se neobejde bez pomoci jiných osob. A dále popíše majetkovou situaci, tedy zda je schopen se živit sám, jak hospodaří s finančními prostředky, nebo například zda se dokonce svými rozhodnutími nedostává do finančních potíží (čerpání nevýhodných finančních produktů u finančních institucí). Vedle znaleckého posudku soud podle okolností vyslechne ošetřujícího lékaře posuzovaného, jeho opatrovníka a provede další vhodné důkazy, tak aby mohl ve vzájemné souvislosti rozhodnout dle zjištěného stavu.

Formulace výroku rozhodnutí je zásadní. Rozsah omezení není možné určit bez důkladného zvážení a nelze člověka omezit ve svéprávnosti ve větším rozsahu, než odpovídá jeho duševnímu stavu a jeho skutečným možnostem. Osobně se domnívám, že  vhodnější je užití tzv. negativního výčtu, kdy se ve výroku rozhodnutí uvedou právní jednání, ve kterých není člověk schopen samostatně právně jednat. S tím, že ve zbytku následně způsobilý je. Např. při zákazu uzavírat smlouvy, stanovit finanční limit, resp. výši částky, se kterou již nemůže osoba omezená ve svéprávnosti nakládat, a to tak, aby člověk mohl jednat v běžných záležitostech každodenního života, jako je nákup potravin, oblečení, využití hromadné dopravy, tedy koupě jízdenky.

Nicméně mohou nastat v životě situace, na které není ve výroku rozsudku pamatováno a i negativní výčet sebou přinese nejasnosti, zda tedy člověk je nebo není v dané věci schopen sám právně jednat.

Druhý odstavec pouze výslovně doplňuje, že obtíže člověka dorozumívat se nemohou samy o sobě být důvodem k omezení svéprávnosti.

 

Právní stav komentáře k 1.1.2014


Související předpisy
 • důvodová zpráva k NOZ
 • LZPS
 • Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
 • zákon o zvláštních řízeních soudních
 • Občanský soudní řád
Související pojmy
 • svéprávnost, omezení svéprávnosti
Související ustanovení
 • § 15 a násl., § 45 a násl., § 49 a násl., § 55 a násl., 1453 a násl., § 3032, 3033, 3034
Právní stav komentáře do 31.12.2013
 • Související předpisy: LZPS, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, Občanský soudní řád
 • Související pojmy: způsobilost k právním úkonům, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům
 • Související ustanovení: §186 a násl. OSŘ, § 8 a násl. OZ
Z literatury
 • Tégl, P, Melzer, F. Občanský zákoník Velký komentář § 1 – 117, Svazek I. Obecná ustanovení, Leges, 2013

 

 

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu