Menu

Články

Některé novinky v novele autorského zákona

ČlánkyObčanské právoSamuel KrálMgr. Ivan Rámeš19.02.2017
Samuel KrálMgr. Ivan Rámeš19.02.2017

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novely autorského zákona, která provádí do našeho právního řádu směrnici Evropského parlamentu o kolektivní správě autorského práva. Zmíněná směrnice zavádí přísnější a transparentnější pravidla pro kolektivní správu autorských práv a společný standard pro kolektivní správu napříč členskými státy Evropské unie.

Samotný návrh zákona však přináší mnoho dalších významných změn než pouze v oblasti kolektivní správy, kdy za zmínku stojí především následující:

  • Významnou změnou je podstatné rozšíření licence k architektonickým dílům. Dosavadní zákonná licence se vztahuje pouze k dílům vyjádřeným stavbou, tedy pouze k budově, která byla na základě architektonického projektu postavena. Novela rozšiřuje tuto licenci i na architektonická díla vyjádřená výkresem nebo plánem. Architektonické dílo bude nově možné užít pro účely udržovacích prací nebo změny dokončené stavby v míře nezbytně nutné a při zachování hodnoty architektonického díla, a to jak vyjádřeného stavbou, tak vyjádřeného výkresy a plány.

  • Další změnu přináší novela u zaměstnaneckých děl, kdy výslovně stanoví, že souhlas zaměstnance s převodem výkonu majetkového práva autorského se považuje za neodvolatelný a vztahuje se ke všem dalším případným postoupením. Osoba, na kterou je výkon převeden, se poté pro potřeby autorského zákona bude považovat za zaměstnavatele.

  • Nabyvatelé výhradních licencí se nově budou moci domáhat i přiměřeného zadostiučinění k odčinění nemajetkové újmy za zásah do majetkových práv autorských. Doposud se nabyvatelé výhradního oprávnění nemohli přiměřeného zadostiučinění domáhat vůbec.

  • Novela dále zavádí novou zákonnou licenci pro karikaturu a parodii. Znamená to tedy, že je-li autorské dílo užito pro účely parodie nebo karikatury bez souhlasu autora díla, nejedná se o zásah do autorského práva.

  • Dochází ke změně ustanovení o ukončení statusu osiřelého díla. Osiřelým dílem se rozumí autorské dílo, u kterého není určen autor, nebo je určen, ale není nalezen. Ke změně dochází u způsobu ukončení statusu osiřelého díla samotným autorem, kdy pokud bylo osiřelé dílo užito v souladu se zákonnou licencí pro užití osiřelého díla, může autor ukončit status osiřelého díla oznámením nabyvateli licence k osiřelému dílu, anebo pokud ještě nevznikla zákonná licence, oznámením kolektivnímu správci, který vede seznam osiřelých děl. Status osiřelého díla může samozřejmě zaniknout rovněž v případě, že odpadnou podmínky pro získání statusu osiřelého díla, tedy např. dojde k nalezení autora jinak než oznámením samotným autorem.

Dalším novinkám a změnám v kolektivní správě se budeme věnovat v některém z dalších příspěvků.

Samuel Králadvokátní koncipient, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Ivan Rámešpartner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři