„Work–life balance“ směrnice EU prodlouží otcovskou dovolenou a zvýší rodičovský příspěvek

Členské státy EU mají povinnost do 2. srpna 2022 implementovat Směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Jak jsme na tom u nás?

Spolupracující advokát - Of Counsel, bnt attorneys-at-law s.r.o.
Work–life balance směrnice
Foto: Fotolia

Rada EU dne 12. června 2019 schválila směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujích osob (tzv. Work-life balance směrnice). Obecným cílem této směrnice je zajistit uplatňování zásady rovnosti příležitostí mezi ženami a muži na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti. Směrnice by tak měla přispět ke zvýšení účasti žen na trhu práce, k motivaci otců se co nejdříve zapojit do péče o dítě i o domácnost, k využívání pracovního volna z rodinných důvodů nebo využívání pružného uspořádání práce.

Hlavními prvky směrnice jsou:

1) otcovská dovolená – 10 pracovních dní připadající na období okolo narození dítěte,

2) rodičovská dovolená – individuální právo na 4 měsíce rodičovské dovolené, z nichž 2 měsíce jsou placené a mezi rodiči nepřenosné,

3) pečovatelská dovolená – pečující osoby budou mít nárok min. na 5 pracovních dní volna ročně,

4) pružné uspořádání práce – pečující osoby a zaměstnanci s dětmi do 8 let mohou požadovat flexibilní rozvržení pracovní doby a vykonávat práci na dálku včetně práce z domova.

Stávající právní úprava v ČR většinu nástrojů, které zavádí směrnice, již obsahuje. Z ustanovení směrnice se tak české právní úpravy dotkne zejména prodloužení otcovké dovolené z 5 na 10 pracovních dní, možnost rodičů s dětmi do 8 let a pečujících osob po zaměstnavateli požadovat home office či návrat k delší pracovní době po dřívější změně na kratší pracovní dobu. V závislosti na implementaci směrnice pak může dojít i ke zvýšení rodičovského příspěvku.

Zda tato směrnice přispěje obecně k lepšímu sladění pracovního a osobního života rodičů a pečujících osob bude ve velké míře záležet na tom, jak k její implementaci přistoupí jednotlivé členské státy.


Zdroj: BNT journal
Směrnice EP a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU, tisková zpráva k této směrnici 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu