Chyby v podnikatelské praxi

Zamyslíme-li se nad rčením: "chybovat je lidské", vzniká nám otázka, zda chybovat je i nutné. Nikdo asi není bezchybný, ale nad řadou chyb se někdy i rozum zastavuje. Těmto chybám s různým stupněm tragických důsledků se může snadno předejít, pokud se v člověku najde potřebná míra zodpovědnosti.

JN
ACCONTES, s.r.o.
Foto: Fotolia

CO ZÁKONY DOVOLUJÍ

 Podle živnostenského zákona, který rozděluje občany na podnikající a nepodnikající je vstup do podnikatelského prostředí velmi snadný a vyžaduje od zájemců jen docílit dospělosti, beztrestnosti a mít k dispozici částku 1.000.-Kč.

 

Podnikatel při tom nemusí umět číst a psát, nemusí ani prokazovat jazykové znalosti a o tom, že by o podnikání měl něco vědět, už vůbec není řeč. A tak se nám v podnikatelském prostředí nepohybují jen ti, co neumějí česky, ale i ti, co neumějí vůbec nic. Jejich jediným oprávněním k podnikání je jejich věk a složená tisícikoruna za volnou živnost, zahrnující téměř vše.

  

CO ZÁKONY VYŽADUJÍ

 S udělením živnostenského oprávnění se pohled institucí na takového člověka zcela mění. Začnou se na něj totiž vztahovat všechny paragrafy všech zákonů limitujících a usměrňujících podnikatelskou činnost. Kontroloři všech příslušných institucí pak přicházejí se zapíchnutým prstem v paragrafu a konstatují, že něco nebylo splněno a proto se uděluje........sankce.

 Pro mnohé daňové poradce, ale i pro legislativce, jsou daňové zákony džunglí nepřehlednosti a někdy i protichůdností. Na podnikatele se ale vztahují ještě i další zákony ze všech oblastí jeho podnikatelských aktivit. Lze si jistě jen těžko představit, jak asi někteří jednatelé, kteří za pár korun odměny převzali s.r.o. se všemi jeho dluhy a závazky si asi právě nyní lámou hlavu nad naplněním požadavků zákona o korporacích, nebo s uplatňováním nového občanského zákoníku, či s poslední verzí zákona o dani z přidané hodnoty.

  

SMYSL VŠECH PRAVIDEL

 Pravidla pro řízení motorových vozidel slouží k tomu, aby se lidé na silnicích nepozabíjeli díky variabilitě schopností a umu, pravidla pro držení zbraně mají stejný cíl. Pravidla pro podnikání však pouštějí do podnikatelského prostředí i takové lidi, kteří by se při plném vědomí změny míry své odpovědnosti do podnikání nikdy nepouštěli. Navíc se ještě v podnikatelském prostředí drží i takové subjekty, které už několikrát prokázaly, že do podnikatelského prostředí nepatří díky tomu, že mu jen škodí.

 

BĚŽNÝ PODNIKATEL 

Je u nás řada zodpovědných podnikatelů, kteří se chtějí vyrovnat s novými podmínkami a snaží se naplňovat své povinnosti vůči správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, finančnímu úřadu, celní správě, inspekci práce, a dalším institucím. Teprve za běhu zjišťují to, co měli vědět od začátku. Často až náhodně získávají informace o zaručené mzdě, analýze rizik, příloze k účetní závěrce, inventarizaci a dalším běžným podnikatelským povinnostem. Mnohdy až kontrola doplní mozaiku aktuálních znalostí podnikatele, ovšem za cenu sankce a často nikoliv malé.

 Do tohoto opravdu složitého prostředí ještě zasahují další vlivy, které takové prostředí samo plodí. Jedná se o negativní prvky lidského chování a jednání. Od nesplnění ujednání, přes nerealizované schůzky, až po nezaplacení svých závazků, končících soudními spory a nepřátelským jednáním. Jako koření v této nechutné polévce působí ještě i důsledně a dobře připravované triky, které dostávají především malé podnikatele do úzkých. Tyto triky právě využívají znění zákonů k tomu, aby jejich tvůrci se stali nepostižitelnými. Vždyť jde přeci o tvrdé podnikatelské prostředí.

  

CESTY VEN

 Většina lidí vidí nedostatky a ví, jak by je měli odstraňovat jiní. Jistě je třeba zprůhlednit a poněkud i zjednodušit legislativu, ale to není to nejdůležitější. Především by se měla podnikatelská obec semknout v základních představách o obrazu podnikatelského prostředí a prosadit v něm právo, ale i slušnost a etiku. Je třeba zvolit zodpovědný přístup k naplňování pravidel a tlaku na jejich změnu ve prospěch prosperity. Pro podnikatele by nemělo být považováno za úspěch, pokud se mu podaří neplatit daně. Úspěchem vždycky byl a zůstává růst zisku a výkonů dosažených správně motivovanými zaměstnanci. A to je osobní úkol každého podnikatele, který jednou bude předávat výsledky své práce svým potomkům tak, aby po něm nezůstaly jen dluhy a nesplněné závazky vůči svým obchodním partnerům.

  

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články