Dobrý hospodář

Pojem "Dobrý hospodář" je zakomponován v obchodním zákoníku a v podstatě znamená, že je to osoba, která má na starosti řádné hospodaření a proto hospodaří správně, ve prospěch subjektu, který řídí a rozhoduje o něm. Ukazuje se, že někteří hospodáři jsou dobří především pro svůj prospěch a tak se nové předpisy k tomu staví poněkud přísněji.

JN
ACCONTES, s.r.o.
Foto: Shutterstock

JAK SE HOSPODAŘÍ?

Zkušenosti ukazují, že tím, že vstupují do odpovědných funkcí nezkušení a nepřipravení lidé, což jim pravidla pro živnostenské podnikání umožňují, máme tu vedle úspěšných a ostřílených podnikatelů i osoby, které mají veliké mezery ve znalostech zákonů, které musejí respektovat, ale i osoby, které ani netuší, že nějaká pravidla existují a takoví lidé nesou označení "bílý kůň" a ani to je nijak nevzrušuje.

Tento stav generuje vznik mnoha problémů, které se odrážejí v celém podnikatelském prostředí. Počínaje špatnou platební morálkou, přes pochybení v bezpečnosti práce, až po chyby v účetnictví a podvody v daních za účelem dosažení minimálního zdanění.

Neplacení daně je současným hitem mnoha podnikajících subjektů a omlouvá se to odkazováním na chyby a pochybení v nejvyšších místech. Neplacení daně je větším hrdinstvím, než zaplacení přiměřené výše na podporu těch, co jsou na produktivních lidech závislí. V tom všem chybí tvář dobrého hospodáře, který si je vědom souvislostí a svůj úsek řídí s plnou odpovědností a vědomím, že je součástí celku, který vytváří obraz země.


SOUBOR POCHYBENÍ

Pokud by bylo možno definovat, kde a jak došlo k pochybení tak lze tuto širokou oblast začít popisovat z kterékoliv strany a vždy vznikne soubor viditelných chyb. Pro zjednodušení lze zcela pragmaticky konstatovat:
- chybná výchova k odpovědnosti, pracovitosti a soudržnosti se svým okolím
- nedostatečná výuka, která nepřipraví absolventy škol do praxe a ti se pak stávají překážkou
- nejasné, komplikované a protichůdné předpisy, které neumožňují strategicky plánovat
- nedůsledná vymahatelnost práva, protichůdné judikáty, kde nelze logicky předvídat výsledek
- neschopnost manažerů důsledně řídit pracovní výkon ve svěřené oblasti, kterou řídí a časté jejich úmyslné prohřešky bez nebezpečí potrestání
- vypěstovaná nedůvěra v obyvatelstvu, kde nepodnikající a podnikající stojí na opačné straně barikády a jeví se sobě jako třídní nepřátelé.

Jistě by bylo možno definovat řadu dalších pochybení, ale z uvedeného vyplývá skutečnost, že společnosti dobré hospodaření chybí ve všech jejích součástech.


ODPOVĚDNOST DOBRÉHO HOSPODAŘENÍ

Nelze sepsat pravidla pro dobré hospodaření. To vychází jednak z výchovy a jednak i z možností pro výběr správné cesty. Ten, kdo není dostatečně morálně připraven hospodařit na majetku s tím, aby tento majetek ochraňoval a rozšiřoval, nemůže se stát dobrým hospodářem tím, že se mu sepíší nová pravidla. Proto Nový občanský zákoník dává hodně prostoru k tomu, aby se situace vyvinula správným směrem díky správnému chápání. Otázkou však zůstává, zda jsou k tomu lidé připraveni a zda budou schopni přejít z navyklého způsobu života svázaného dokumenty, které se vytvářejí především pro úspěch v případném soudním sporu na efektivní hospodaření, kde se obchod uzavírá rukoudáním a kde se spoléhá na to, že hospodář je ve svém postavení proto, aby svému úkolu obětoval své schopnosti i čas ve prospěch celku a nikoliv ve prospěch svůj.


ARBITRÁŽE

Možná, že dojde k nepochopení toho, co je očekáváno a společnost se bude muset znova svázat předpisy a normami, kde bude přesně popsáno, kdo, kdy, kde a jak musí učinit úkon, aby obhájil své rozhodnutí a jeho správnost. Pak se ale nikdy nedostaneme k tomu, abychom dokázali firmy vést k jejich rozvoji a prospěchu. Pak bude pokračovat stávající stav, kdy řada firem se rozpadá s koncem svého jednatele a není schopna přejít plynule do rukou nastupující generace, která k převzetí rozjeté firmy nemá potřebné znalosti ani výchovu. Obvykle je to proto, že na to nebyl čas.

Spory a nejasnosti opět uchopí do rukou třetí strana arbitrů, jejíž cílem bude získávat prospěch ze sporů jiných a z z různých úhlů pohledů na stejnou věc. Takový stav by pak dobré hospodáře nepotřeboval a byla by to škoda, která by se napravovala po generace.

Předpokládá se, že pokud hospodář nebude dobrým hospodářem, že za takové jednání ponese odpovědnost a proto by si měl již nyní každý zvážit, zda takovou odpovědnost unese a zda je ochoten odpovědnost nést i případnými důsledky.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články