Menu

Články

Jak financovat firmu prostřednictvím dluhopisů

ČlánkyObchodní právoFilip Mazel13.11.2017
Filip Mazel13.11.2017

V poslední době u firem roste obliba korporátních dluhopisů jako dostupné cesty k získání financí. Ty jsou nabízeny čím dál více i začínajícími společnostmi a start-upy a je o ně značný zájem i ze strany investorů. Ve srovnání s výnosy dluhopisů vydávaných státem nebo jinými investičními příležitostmi je totiž jejich úrok často o poznání zajímavější.

Dluhopis je pro mnoho začínajících firem příhodnějším způsobem financování než třeba klasický podnikatelský úvěr. Další cesty jsou například crowdfunding nebo peer-to-peer půjčka.

Co je dluhopis a proč dluhopisy vydávat či do nich investovat

Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo jeho vlastníka (v postavení podobnému věřiteli) na splacení určité dlužné částky ze strany toho, kdo cenný papír vydal (emitenta). Vlastníkem dluhopisu se stane ten, kdo jej tzv. upsal, nazývá se proto upisovatel. Vydáním dluhopisu (emisí) a jeho následným prodejem (úpisem) získává emitent finanční prostředky, aniž by uzavíral s upisovatelem smlouvu o úvěru. Oproti vydání akcií není s emisí dluhopisů spojen převod podílu na podnikání, které tak zůstává plně pod kontrolou podnikatele. Dluhopis může navíc vydat každý, nikoliv jen akciová společnost. Zároveň může vydání dluhopisu znamenat výhodnější způsob získání finančních prostředků než klasický úvěr, zejména u začínajících podnikatelů.

Pro zájemce o koupi dluhopisů představuje dluhopis dobrý způsob, jak zhodnotit své likvidní finanční prostředky. S dluhopisem je totiž spojeno nejen právo na splacení jeho hodnoty (jistiny), ale zpravidla i právo na úrokový výnos. Ten se obvykle pohybuje v řádu procent za rok. Výnos může být splácen jak postupně, tak i na konci celé investice při splacení jistiny.

Postup při vydání dluhopisů

1. Promyslete základní nastavení - počet, hodnotu, splatnost

Pokud se podnikatel rozhodne vydat dluhopisy, je zapotřebí splnit podmínky, které pro emisi stanovuje zákon o dluhopisech (zákon č. 190/2004 Sb.). Nejdříve je třeba rozhodnout o nastavení základních podmínek emise. Je na emitentovi, aby zvolil jmenovitou hodnotu každého dluhopisu, jejich počet, druh a formu, jakož i dobu jejich splatnosti. Aby zvýšil zájem investorů o koupi právě jeho dluhopisů, je dobré představit zájemcům projekt, který bude z finančních prostředků financován, a nabídnout zajímavý úrokový výnos. Ten nemusí být stanoven pouze fixně, lze zvolit i jiný způsob výpočtu. Vysoký nabízený úrok však obvykle pro investory znamená vyšší riziko návratnosti jejich investice.

2. Máte povinnost sepsat emisní podmínky nebo prospekt cenného papíru? 

Kromě právě uvedených podmínek má emitent před vydáním dluhopisů povinnost vypracovat tzv. emisní podmínky. V nich nalezne zájemce o dluhopisy veškeré informace o dané emisi, zejména podrobnosti o úpisu dluhopisů, určení jejich výnosu a splatnosti, podmínky převoditelnosti dluhopisů či možnost svolat schůzi vlastníků dluhopisu. Novelou zákona o dluhopisech z roku 2012 byl zrušen požadavek nechat schválit emisní podmínky Českou národní bankou (ČNB). To mělo za následek masivní nárůst vydávání dluhopisů. Nicméně pokud chce emitent dluhopisy veřejně nabízet širšímu okruhu osob, musí zpravidla uveřejnit tzv. prospekt cenného papíru schválený ČNB. Prospekt je dokument, který musí obsahovat veškeré údaje, které jsou nezbytné pro zájemce o daný cenný papír k tomu, aby mohli kvalifikovaně posoudit výhodnost jejich investice. Povinnost uveřejnit prospekt však neplatí pro ty dluhopisy, u nichž je celková hodnota protiplnění nižší 1 milion EUR za 12 měsíců.

Povinnost uveřejnit prospekt rovněž nemá takový emitent, který má v úmyslu nabízet dluhopisy namísto veřejné nabídky pouze omezenému okruhu osob (těch nesmí být více než 150). V tomto případě se může jednat např. o zaměstnance.

3. Z pohledu upisovatele

Zájemci o dluhopisy nabývají vlastnické právo k nim uzavřením smlouvy o úpisu dluhopisů. Tuto smlouvu uzavírají s emitentem. Ve smlouvě o úpisu dluhopisů si smluvní strany stanoví podrobnosti každého konkrétního úpisu (zejména počet dluhopisů, které se daným úpisem převádějí).

Po nabytí dluhopisu má jeho vlastník právo na výplatu úrokového výnosu, a to zpravidla za určité období stanovené emisními podmínkami (měsíčně, čtvrtletně, jedou ročně). V den splatnosti emise pak dojde také ke splacení jistiny (částky, na kterou dluhopis zní) vlastníkovi dluhopisu.


Filip Mazeladvokátní koncipient, Frank Bold advokáti
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři