Menu

Články

ÚOHS: Pokuty za protisoutěžní jednání nově

ČlánkyObchodní právoJUDr. Robert Neruda, Ph.D.29.05.2018
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.29.05.2018

Koncem dubna představil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) nový postup pro stanovování výše pokut za porušení soutěžního zákona. ÚOHS uvádí, že zohlednil své poznatky z praktické aplikace pravidel i judikaturu správních soudů. Zároveň varuje, že od 24. 4. 2018 bude moci díky novým pravidlům ukládat výrazně tvrdší tresty. V tomto článku Vám krátce přiblížíme nejzásadnější změny tohoto dokumentu.

Zohlednění konkrétních okolností jednání

ÚOHS do výpočtu pokut zavádí výraznější orientaci na ekonomické aspekty protisoutěžního jednání. Tyto jsou zdůrazněny již v rámci prvního kroku vyměřování pokut [1], kterým je i nadále stanovení hodnoty obratu dosaženého z prodeje zboží, jehož se narušení soutěže přímo či nepřímo týká. Doufáme, že ÚOHS, s ohledem na zpřísnění v jiných částech metodiky, nebude do budoucna vycházet z obratu na celém relevantním trhu, ačkoli byl dotčen pouze jeho zlomek. Zároveň ÚOHS slibuje, že bude zohledňovat skutečný či potenciální dopad na soutěž, prospěch dosažený v důsledku protisoutěžního jednání či dopad jednání na konečného spotřebitele.

Zvýšení základního procenta pokuty

Současně však dochází ke zvýšení procenta pro výpočet podílu hodnoty tržeb jako základu výpočtu pokuty. Z dosavadních maximálních 3 % dochází u velmi závažných přestupků k navýšení až na 5 až 15 %. Zároveň má být konečná výše pokuty u velmi závažných přestupků minimálně na Úrovni 0,5% celkového ročního obratu soutěžitele. U závažných přestupků se bude procento pohybovat mezi 3 až 10 % a u méně závažných přestupků do 5 % ze stanoveného obratu (tedy obratu dotčeného protisoutěžním jednáním).

Větší prostor pro Úpravy pokut

ÚOHS navíc nově zavádí hranici pro Úpravu pokuty při zohledňování polehčujících a přitěžujících okolností. Celková Úprava pokuty se bude zásadně po tomto zohledňování pohybovat v rozmezí od 70 % základní částky pokuty. Tato hranice tak bude omezovat snižování pokuty v případě naplnění podmínek pro uplatnění více polehčujících okolností.

Závěr

ÚOHS přistoupil i k řadě dalších změn, které budou mít vliv na konečnou výši pokut. Navýšení procent závažnosti, zavedení hranice pro zohledňování polehčujících okolností či zařazení některých tvrdých vertikálních omezení (např. určení cen pro další prodej) mezi velmi závažné přestupky jsou jasným signálem, že ÚOHS hodlá v budoucnu ukládat za protisoutěžní jednání vyšší pokuty. Na druhé straně však nová metodika otevírá příležitost pro větší využívání ekonomické argumentace, což může být pro soutěžitele výhodné zejména v případech, kdy cílová protisoutěžní jednání (např. horizontální dohody o cenách) nemají dopad na soutěž. Připomeňme, že v souladu s judikaturou podobná metodika zavazuje ÚOHS, avšak soutěžitelé se mohou domáhat odchýlení se od ní, pokud je tato v rozporu se zákonem či Ústavními principy.


[1] http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/2416-uohs-prepracoval-metodiku-pro-ukladani-pokut-za-protisoutezni-jednani-tresty-budou-spravedlivejsi.html

JUDr. Robert Neruda, Ph.D.partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři