Menu

Články

Aktuální stav a trendy ve franchisingu u nás a ve světe

ČlánkyOstatníAleš Tulpa02.03.2017
Aleš Tulpa02.03.2017

Vývoj na českém trhu v posledních letech ukazuje, že se bude franchising jako způsob podnikání čím dál tím více prosazovat a uplatňovat. Zvýšený zájem především zahraničních poskytovatelů o vstup na český trh podporuje několik významných faktorů a změn, které budou rychlejší rozvoj franchisingu v České republice ovlivňovat i v budoucnu.

Jedním z faktorů je například příznivé hospodářsko-politické prostředí, které podporuje zájem zahraničních franchisorů o expanzi na český trh. Rovněž tak změny na světovém trhu a v mezinárodním obchodu, které nutí nebo motivují franchisory k expanzi nebo vyvolávají poptávku po franchisových konceptech, podporují rozvoj franchisingu i na českém trhu.

Vývoj franchisingu v České republice

Působením změn na světových trzích dochází postupně také ke změnám na českém trhu, a to zejména v těchto oblastech:

  • Narůstající koncentrace kapitálu, vytváření sítí a strategických aliancí.
  • Internacionalizace obchodu, narůstající expanze na nové trhy, zejména ve střední a východní Evropě.
  • Růst konkurence na trhu, enormní konkurenční tlak, postupné snižování pozice individuálních nebo nezávislých podnikatelů na trhu.
  • Zvyšování požadavků na kvalifikaci, znalosti a zkušenosti samostatných podnikatelů i managementu.
  • Malí a střední podnikatelé vyhledávají spojení s franchisovými systémy. Je to pro ně jistá forma ochrany před konkurencí na trhu a snižuje se tak riziko jejich podnikání.

Vývoj franchisingu ve světě

Ke změnám a vývoji dochází samozřejmě také na světových trzích, zde jde však zejména o rozvoj vztahů mezi franchisovými partnery:

  • Rozvíjí se prosazování rovnoprávného postavení mezi franchisory a franchisanty. Z vertikální spolupráce se postupně stává horizontální, prosazuje se tak totální kooperace.
  • Zvyšující se význam vzájemné závislosti franchisových partnerů, dodržování povinností vyplývajících z dohod, obchodních vztahů a pravidel vzájemné spolupráce.
  • „Partnership for profit“ - nový trend v oblasti franchisové spolupráce. Znamená to, že i když jsou franchisor a franchisant právně a finančně samostatní podnikatelé, stále více spolupracují a komunikují jako partneři jednoho systému pod jednou značkou s cílem být na trhu co nejlepší, úspěšní, získat co nejvíce zákazníků a vytvářet zisky. Přitom si oba partneři pouze rozdělují role a každý z nich dělá to, co nejlépe umí.
  • Rozvoj franchisových systémů se objevuje v netypických oblastech. Setkat se můžeme s péči o děti a seniory, výstavbou domů, doučováním dětí, kontrolou jakosti potravin, vyhledáváním lidských zdrojů a tak dále.
  • Franchisoví poskytovatelé a jejich centrály se mění na poskytovatele maximálního množství služeb pro své franchisové příjemce.

Český trh rozhodně není od toho světového izolován, a to zejména od vstupu do Evropské unie. Rok od roku zde expandují další a další franchisové systémy ze zahraničí, což přispívá ke globalizaci, propojování trhů a soustavnému rozvoji. Příkladem zahraniční franchisy v Česku může být třeba úspěšná celosvětová síť dietetických center NATURHOUSE.

Perspektivy a trendy rozvoje franchisingu na českém trhu

Franchising a poptávka po něm není „módní záležitostí“, nýbrž logickou konsekvencí změn na evropském a českém trhu. Nabízí mnoho výhod, bezpečnější podnikání a relativně vysokou rentabilitu vloženého kapitálu. Franchisová forma podnikání se zejména uplatňuje v oblasti malého a středního podnikání. Je vhodná jak pro osoby právnické, tak fyzické. Ze zkušeností a praxe v zahraničí se franchising nejčastěji uplatňuje v obchodě, ve službách a v gastronomii. Pro expanzi na nové trhy především zahraniční se nejvíce uplatňuje tzv. master-franchising.

Dle statistických údajů České asociace franchisingu operuje na českém trhu přibližně 250 franchisových systémů, které vykazují určité typické prvky franchisového podnikání. Nejvíce je franchising používán pro sítě restaurací, hotelů, kaváren, rychlého občerstvení, maloobchodních prodejen a služeb. České firmy se také nebojí expandovat do zahraničí. Uvést můžeme například koncept Konopných lékáren firmy Carun Pharmacy, kterému se daří v Americe, Británii či Polsku.

Z roku na rok se zvyšuje nabídka franchisových systémů, zejména ze zemí EU. Tím není řečeno, že tyto systémy mají původ v těchto zemích. Mezinárodně působící franchisoři z celého světa využívají většinou svých master-franchisantů nebo centrál, etablovaných v zemích EU, pro expanzi na trhy střední a východní Evropy, včetně českého trhu.

V České republice se zvyšuje i poptávka po tomto způsobu podnikání, a to zejména ze strany středně velkých nebo začínajících podnikatelů. Franchising se stává alternativou jejich dalšího podnikatelského rozvoje anebo jediná cesta k tomu, aby obstáli v náročném tržním prostředí otevřeného trhu v EU, kam patří i Česká republika.

Postupně se zlepšují i podmínky a možnosti financování pro master-franchisanty a franchisanty. Všeobecně je možné konstatovat, že se v posledních 2 až 3 letech zvyšuje informovanost a povědomí podnikatelů o tomto perspektivním, dynamicky se rozvíjejícím a celosvětově expandujícím podnikání.

Tímto se potvrzují i prognózy, že po vstupu ČR do EU se rozvoj franchisingu na tomto trhu zásadně změní. Český trh nezůstává, jak se dalo očekávat, izolován od vnitřních vazeb, procesů a rozvoje trhu v EU.

Zvyšování znalostí o franchisingu napomáhají především aktivity ČAF, jejich členů, obzvláště pak franchisových poradců, kteří jsou členy této asociace, a dále medií, která čím dál tím více informují o franchisovém podnikání, stejně jako mezinárodně působící franchisové internetové portály.

K nejdůležitějším akcím, které napomáhají rozvoji franchisingu na českém trhu, patří Franchising Forum, Master franchisová konference a nově soutěž Franchisa roku.

Autor: Aleš Tulpa, odborník na franchisové podnikání ze soutěže Franchisa roku 2017, http://www.franchisa-roku.cz/

Aleš Tulpaodborník na franchisové podnikání ze soutěže Franchisa roku 2017
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři