Andělský strom

Andělský strom je jedním z programů Mezinárodního vězeňského společenství (Prison fellowship international), který je zaměřen na pomoc rodinám (zejména dětem) osob ve výkonu trestu odnětí svobody. V rámci tohoto projektu posílají dobrovolníci jménem rodičů a s jejich vlastnoručně psaným dopisem vánoční dárky jejich dětem.

Eliška ToužimskáPrávnická fakulta UK v Praze

Proč tento program vůbec vznikl a v čem spočívá jeho přínos? „Statistiky říkají, že u těchto dětí je mnohem větší pravděpodobnost než u ostatních, že také jednou poruší zákon, dostanou se do destruktivních vztahů a budou se chovat nesociálně - to vše může vést k uvěznění v dospělosti nebo dokonce již v adolescenci. Dnešní děti vězňů jsou v nebezpečí, že se stanou zítřejšími vězni, pokud se společně nezapojíme a nedáme jim naději pro budoucnost. Počet dětí, které mají rodiče ve výkonu trestu, se zvyšuje. Program Andělský strom (Angel Tree Program) je úspěšný, protože během obtížného údobí osamocení, kdy je rodič ve výkonu trestu, nabízí pochopení a pomoc.“[1]

Tato pomoc má vlastně dva aspekty. Jednak samozřejmě sociální – vzhledem k tomu, že jeden z rodičů absentuje, potýkají se tyto rodiny často s velkými finančními problémy. Balíčky, které Mezinárodní vězeňské společenství odešle, jsou nezřídka jediným či největším dárkem, který na dítě pod stromečkem čeká. Druhá stránka je morální, nebo chcete-li společenská. Odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody představuje obrovské stigma pro celou rodinu, která se pak setkává s opovržením, posměchem a sociálním vyloučením. Kombinace těchto dvou aspektů pak vytváří velké břímě, které je zvláště pro ty nejmenší velmi těžké. Ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová zdůrazňuje, že některé děti „nemají někdy ani na obědy ve škole, nemají dost oblečení, tátu či mámu nemohou skoro vůbec vidět, cesta tam je drahá, často se bez auta nedá do věznice dostat, jsou hodně nedostupné,  "normální " děti je přijímají těžce, protože doma slyší, že jsou ze špatné rodiny. Ty děti jsou prostě jiné, stigmatizované a nesou si hrozný balvan, za který absolutně nemohou.“

Jsme přesvědčeni o tom, že tento program funguje jako určitá forma prevence kriminality. Pokud se společnost staví k dětem vězňů zády a vinu jejich rodičů jim vypaluje jako pomyslný „cejch na čelo“, vnímají to jako velkou nespravedlnost, což má potenciál determinovat v budoucnu jejich chování. Pokud se ovšem setkají s láskou, pochopením a snahou pomoci, buduje to v nich pozitivní vztah ke společnosti a napomáhá jim to poznávat a osvojovat si morální hodnoty.

Andělský strom letos probíhá již po páté. V loňském roce se do projektu zapojilo 19 věznic a bylo obdarováno 417 dětí, dohromady bylo v uplynulých letech odesláno přes 1000 dárků[2].

Bližší informace nejen o Andělském stromu, ale i o ostatních projektech Mezinárodního vězeňského společenství naleznete na webových stránkách nebo na facebooku. Pokud vás tato práce zaujala, můžete ji podpořit i finančně, a to buď přímo na účet Mezinárodního vězeňského společenství (243511614/0300), pomocí služby darujme.cz, nebo zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMSmezeraNAPRAVA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč a Mezinárodní vězeňské společenství obdrží 28,50 Kč.


[1] Sdílení vánoční lásky s dětmi a investice do jejich budoucnosti, dostupné z http://www.prisonfellowship.cz/sdileni-vanocni-lasky-s-detmi-a-investice-do-jejich-budoucnosti/ [cit. dne 26. 10. 2015].

[2] Zdroj: http://www.prisonfellowship.cz

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři