Menu

Články

Data k franchisingu u nás a ve vybraných evropských zemích

ČlánkyOstatníJan Gonda28.05.2017
Jan Gonda28.05.2017

Franchising je typem podnikání, který je momentálně na vzestupu. Aktuálně funguje v České republice více než 250 systémů a sítí, které více či méně vykazují prvky franchisingu. Liší se od sebe svým zaměřením, původem, velikostí, obratem, myšlenkou a spoustou dalších ukazatelů. Více mohou prozradit data z výzkumu České asociace franchisingu z roku 2014, kterého se zúčastnilo celkem 70 franchisingových konceptů.

Podle druhu činnosti můžeme rozdělit koncepty působící v České republice na početnější oblast služeb a oblast obchodu. V oblasti služeb je pozornost věnována zejména gastronomii, ale také realitním službám či vzdělávání, mytí dopravních prostředků, fitness a výživovému poradenství. Oblast obchodu se nejčastěji věnuje kosmetice, farmářským produktům a maloobchodu.

Z výzkumu od expertů ze soutěže Franchisa roku vyšel také podíl tuzemských a zahraničních konceptů na českém franchisingovém trhu.

Dalším důležitým ukazatelem, kterým se výzkum zabýval, byla výše vstupního poplatku. Několik konceptů uvedlo nulový vstupní poplatek, 41 % respondentů uvedlo výši vstupního poplatku do 100 tis. Kč. 90 % respondentů uvedlo vstupní poplatek do 500 tis. Kč. Výjimkou jsou koncepty z oblasti gastronomie, kdy poplatek převyšuje 1 mil. Kč.

(pro tento graf použit vzorek 49 franchisových konceptů)

 

Pokud se zaměříme na celkovou výši investic, kterou musí franchisant při zahájení podnikání disponovat, je situace odlišná dle oboru podnikání. V oboru vzdělávání postačí několik tis. Kč, ale například v gastronomii i několik mil. Kč. Zájem ze strany podnikatelů je o franchisy, kdy jejich výše investic se pohybuje od 500 tis Kč do cca 1,5 mil. Kč. Respondenti se většinou k procentuálnímu podílu vlastních a cizích zdrojů nevyjádřili. Ze získaných dat vyplývá zajímavý závěr o návratnosti investice. 11 % franchisorů očekává návratnost investice franchisanta do 1 roku, do dvou let pak 32 % a celých 38 % do 4 let. Pouze 19 % vložených finančních prostředků se franchisantovi vrátí za více jak 4 roky.

Celkově z výzkumu provedeného Českou asociací franchisingu vyplývá několik závěrů:

  • Největší zastoupení ve sledovaném vzorku z oblasti služeb mají koncepty z oboru gastronomie včetně rychlého občerstvení, realitních kanceláří, výživových poraden, fitness a vzdělávání (jazykové školy, mateřské školy, specificky zaměřené školy). Početně jsou zastoupeny i koncepty z oblasti obchodu s módou, sýry, farmářskými potravinami a kosmetikou.

  • V seznamu franchisových konceptů jsou zastoupeny koncepty původem z České republiky ve výši 57 % a ze zahraničí 43 %. Tento trend schvalují i ostatní evropské asociace, tzn. každoročně přibývá na trhu více tuzemských konceptů oproti konceptům ze zahraničí.

  • Doba trvání franchisové smlouvy se uzavírá v rozmezí od 1 roku do 20 let. Nejčastěji uvedli respondenti uzavření smlouvy na 5 let, ale výjimkou není smlouva na 10 nebo 20 let, které zpravidla uzavírají franchisové koncepty z oboru gastronomie.

  • Výše vstupní investice se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 500 tis. do 1 mil. Kč a od 1 mil. do 5 mil. Kč. Výjimku tvoří franchisové koncepty z oboru gastronomie, kde vstupní investice přesahuje i 5 mil. Kč.

  • Více než polovina systémů zveřejňuje výši průběžného poplatku, který se pohybuje od 2 % do 14 % z obratu. V průměru se průběžný poplatek pohybuje v rozmezí 3–5 % z obratu.

  • Jako místo další uvažované expanze mimo ČR uvedly franchisové koncepty nejčastěji Slovensko, Německo, Polsko, Maďarsko, nebo Rusko.

  • Jako nejčastěji uváděnou odpověď na otázku, jak si představují franchisové koncepty své franchisanty, je připravenost aktivně řídit a motivovat kolektiv, disponovat velmi dobrými komunikačními, organizačními a obchodními dovednostmi a potřebnou výší vlastního kapitálu.

  • Výši marketingového poplatku uvedly koncepty v rozmezí mezi 2–4 %.

Franchising v Evropě

Ze statistiky z roku 2015 vyplývá, že franchisovou velmocí Evropy je Francie, kde existuje více než 1700 franchisových konceptů, přičemž 90 % z nich je tuzemských. Franchisové podnikání táhne také v Německu, kde se počet franchis pohybuje okolo tisícovky a 80 % z nich je tuzemských. V Itálii a Velké Británii je stav podobný – přes 900 franchis a z toho více než 80 % tuzemských. Franchisingu zatím moc neholduje Chorvatsko, které má ze 180 zde fungujících konceptů pouze 12 % tuzemských.

Autor: Jan Gonda, prezident ČAF, Franchisa roku 2017, http://www.franchisa-roku.cz/.

Jan Gondaprezident České asociace franchisingu a soutěže Franchisa roku 2017
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři