Dovoz a vývoz zvláště chráněných druhů zvířat

Pravidla pro dovoz a vývoz zvláště chráněných druhů reguluje Mezinárodní úmluva obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „CITES“). Ta si klade za cíl chránit ohrožená zvířata a rostliny před vyhubením v přírodě.

partner, AK rutland & partners
Foto: Fotolia

CITES rozděluje tato zvířata a rostliny do několika příloh podle stupňů ohrožení:

  1. Příloha A obsahuje nejvíce ohrožené druhy, s nimiž je jakýkoliv mezinárodní obchod zakázán.
  2. Příloha B zahrnuje druhy, jejichž obchodování je na mezinárodní úrovni omezeno a podřízeno dozoru.
  3. Příloha C zahrnuje druhy lokálně ohrožené, u nichž je za pomoci na mezinárodní úrovni kontrolován a omezen obchod pouze v určitých regionech.
  4. Příloha D, podle předpisů EU, zahrnuje druhy, které nejsou na seznamech CITES. Dovoz exemplářů těchto druhů do EU není nijak omezen, pouze se monitoruje jeho rozsah. Pokud by rozsah dovozu exemplářů z volné přírody nebyl v souladu s ochranou přírody, došlo by k přeřazení do přílohy A nebo B. 

Pokud tedy chcete doma chovat zvíře, které patří do seznamu CITES, musíte doložit, že jste ho získali legálně. Smlouva o koupi nemusí stačit. Úmluva reguluje dovoz zvířat těmito pravidly:

  1. K dovozu exemplářů z přílohy A a B (dle legislativy EU) je nutné vývozní povolení CITES ze země původu a dovozní povolení ČR, která jsou předkládána celnímu úřadu při vstupu do EU.
  2. Při dovozu exemplářů z přílohy C a D je nutné při vstupu do EU na celním úřadě vyplnit formulář oznámení o dovozu, při dovozu exempláře z přílohy C ze země, která jej zařadila do seznamu CITES, je nutné i vývozní povolení ze země původu.

Povolení k vývozu a dovozu exemplářů přes vnější hranice EU vydává pro české subjekty Ministerstvo životního prostředí. Při vývozu do zemí mimo EU:

  1. K vývozu exemplářů z přílohy A, B a C je nutné vývozní povolení ČR. 
  2. K vývozu exemplářů z přílohy D není zapotřebí povolení CITES.
  3. Při vývozu uměle vypěstovaných rostlin nahrazuje vývozní povolení CITES rostlinolékařské osvědčení.

V případě dovozu nebo vývozu bez povolení se bude jednat o porušení CITES a bude možné dotyčnému uložit pokutu až do 100 000 Kč (podnikatelům a obchodním společnostem do 1 000 000 Kč). Nezákonně dovezené exempláře jsou ve většině případů zabaveny. Dotyčný může být potrestán i podle trestního zákona, tj. odnětím svobody (až na 8 let), zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. V mnoha zemích je nezákonný vývoz postihován nejen podle Úmluvy CITES, ale i podle místních zákonů.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články