Dlouhodobé ošetřovné – novinka ve světě dávek Zdroj: Fotolia

Dlouhodobé ošetřovné – novinka ve světě dávek

Od 1. června 2018 poskytuje Česká správa sociálního zabezpečení ze systému nemocenského pojištění novou dávku, dlouhodobé ošetřovné, která může být poskytnuta v délce 90 kalendářních dnů.

Ing. Bohdana Klimšová (Havránková)

Ing. Bohdana Klimšová (Havránková)

účetní, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Ing. Bohdana Klimšová (Havránková)

účetní, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Od 1. června 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dlouhodobé ošetřovné. Smyslem této dávky je zajistit pojištěnce (pečujícího, ošetřující osobu), která pečuje o osobu, která potřebuje poskytnutí dlouhodobé péče v domácím prostředí po propuštění z nemocnice. Zároveň je garantována ochrana pracovního místa. Dávku mohou čerpat jak zaměstnanci, pokud byli minimálně 90 dní v posledních 4 měsících účastni na nemocenském pojištění, tak OSVČ, pokud byli nemocensky pojištěni minimálně 3 měsíce.

Podmínkou pro nárok na dlouhodobé ošetřovné je, že ošetřovaná osoba byla hospitalizována minimálně 7 dní a existuje předpoklad, že po propuštění bude domácí péče trvat minimálně 1 měsíc. Ošetřovaná osoba navíc musí pečujícímu udělit písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče. Dlouhodobé ošetřovné může být poskytnuto nejdéle v délce 90 dní. Výše dlouhodobého ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Výhodou této dávky je, že se členové rodiny v péči mohou střídat. V takovém případě uplatňuje každá ošetřující osoba nárok na dávku samostatně. Při předem domluveném střídání se k žádosti o dávku přiloží harmonogram služeb pečujících osob spolu s podepsaným souhlasem ošetřované osoby.

Pečující osobou, která pečuje o ošetřovanou osobu, může být:

  • manžel/manželka, 
  • registrovaný partner/partnerka, 
  • příbuzný v přímé linii nebo v pobočné linii,
  • příbuzný v přímé i pobočné linii manžela, druha, registrovaného partnera, jestliže spolu žijí v jedné domácnosti,
  • jiná fyzická osoba žijící v jedné domácnosti s ošetřovanou osobou.

Zaměstnavatel může dlouhodobé ošetřovné nepovolit, pokud prokáže důvody k ohrožení řádného provozu. Mezi tyto provozní důvody se řadí případy, kdy nebude zajištěno plnění úkolů nebo činností souvisejících se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb.


Zdroj:

  • ČSSZ – dávky z nemocenského pojištění

nemocenské pojištění dlouhodobé ošetřovné

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články