Jistoty a garance

Základem fungování jakéhokoliv státního celku je vytvoření určitých jistot a garancí pro osoby zdržující se na jeho území. V dnešní době, po ukončení zlatého standardu, kdy státní měny mohly být vydávány pouze, byly-li kryty konkrétní komoditou, je potřeba takových jistot a garancí historicky nejvyšší.

advokát v AK Solil, Fiala a spol.
Foto: Fotolia

Zvláště za situace, kdy státy vesele tisknou peníze kryté ekonomickými rovnicemi, každý dluží každému a současný světový hegemon, USA, jdou v tomto ohledu neblahým příkladem.

Vzhledem k bezprecedentnímu postupu České národní banky v loňském roce, kdy byla a je účelově podhodnocována česká měna v neprospěch osob, které jí věřily a mají v ní svá aktiva, učinil autor trestní oznámení, které je níže plně citováno. Bez ambice na své zviditelnění či naděje na potrestání skutečných viníků. Ale s vážnou ambicí na vyvolání diskuze na toto téma, nejenom mezi právní obcí. 

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 4
660 55 Brno

________________________

V Praze dne 1.1.2014

Věc:     Trestní oznámení

Oznamovatel je českým státním občanem, s dvacetiletou aktivní právní praxí. Vzhledem k závažnosti věci oznamovatel zasílá toto trestní oznámení k rukám Nejvyššího státního zastupitelství, s vědomím, že toto bude následně postoupeno příslušnému státnímu zastupitelství.

V polovině listopadu 2013 došlo skupinou lidí, dále jen podezřelí, spojených ve vedení České národní banky, k bezprecedentnímu, svévolnému a nezákonnému zásahu do práv všech občanů České republiky, právnické osoby, ať již zřízené podle jakéhokoliv práva, nevyjímaje.

Na základě rozhodnutí podezřelých, kteří se staví do pozice osob, které se nikomu nezodpovídají, došlo, za použití prostředků ČNB, tedy prostředků tvořených solidárními odvody občanů České republiky a podnikajících osob na území České republiky, bez ohledu, zda se jedná o daně či jiné dávky, k nezákonnému, násilnému a účelovému ovlivnění kurzu české koruny vůči zahraničním měnám, zejména pak vůči euro a americkému dolaru.

Tato skutečnost je nesporná, mimo jiné na základě shodného prohlášení podezřelých, stavějících se do role osob, které se nemusí nikomu zodpovídat, s údajnou pravomocí činit svévolně podobná rozhodnutí.

Uvedeným zásahem došlo k vyvlastnění či znehodnocení podstatné části úspor občanů České republiky, stejně jako dalších osob, pokud držely v dané chvíli českou měnu.  Pochopitelně tak došlo i k účelovému a nezákonnému zdražení veškerých dovozových věcí a komodit, za současné situace, tedy veškerých!

Oznamovatel je sám osobně velmi poškozen, neboť má uložené úspory, stejně jako příjmy z podnikání, v české měně, avšak je v trvalém osobním i pracovním styku se zahraničím a tudíž mu vzniká každodenní škoda nejen nepřímo při nákupech takto zdraženého zboží z dovozu (tedy veškerého), ale i při jeho osobních a podnikatelských aktivitách! Oznamovatelova dcera Marie pak v současné době studuje ve Spolkové republice Německo a tato škoda je pak v řádech tisíců až desítek tisíc korun českých měsíčně!

Skutečná škoda způsobená úmyslně podezřelými, kteří dle svých veřejných prohlášení hodlají v této činnosti i dlouhodobě pokračovat však dosahuje řádů miliard korun!

Oznamovatel je přesvědčen, že za situace, kdy český stát nutí podnikatelské subjekty podnikající na jeho území i své občany k bezhotovostnímu styku, to vše pod údajnou záminkou zabránit daňovým únikům a praní špinavých peněz, tedy omezuje veškeré subjekty na svém území na jejich právech a nutí je k placení mnohdy až nesmyslných poplatků bankám, tedy nutí je, aby platili náklady této politiky, je český stát povinen alespoň chránit vklady nebo úspory ve své národní měně!

V tomto smyslu si dovoluji uvést citát Thomase Jeffersona, autora Deklarace nezávislosti, třetího prezidenta USA: „Jsem přesvědčen, že bankovní instituce jsou pro naše svobody nebezpečnější než trvalá armáda. Jestliže američtí občané někdy dovolí soukromým bankám kontrolovat otázku své měny, nejdříve inflací a potom deflací, banky a korporace, které kolem nich vyrostou, je připraví o veškerý majetek, až se jejich děti na kontinentu, který si jejich otcové podmanili, probudí jako bezdomovci.“

Oznamovatel se domnívá, že tyto myšlenky jsou stále aktuální a má-li si stát zachovat alespoň zbytky své věrohodnosti, je povinen chránit veškerou svou autoritou práva těch, kteří důvěřovali jeho měně a jeho politice! Oznamovatel považuje z naprosto nepřípustné, aby se realizovaly podobné způsoby přivlastnění, připomínající tak měnovou reformu z 50. let v ČSR nebo spíše nedávné události na Kypru. Navíc to vše osobami, které se údajně nepotřebují nikomu zodpovídat!

Oznamovatel se proto obrací na Váš úřad s důraznou žádostí o prošetření celé věci a zejména sjednání nápravy. Oznamovatel si zdvořile dovoluje požádat, aby byl informován o veškerých vyšetřujících krocích a šetřeních, které budou provedeny.

*Autor příspěvku je advokátem v advokátní kanceláři AK Solil, Fiala a spol.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články