Novela zákona o léčivech znamená další krok na cestě k elektronizaci zdravotnictví

Pomůže zavedení sdíleného lékového záznamu k transparentnějšímu a bezpečnějšímu předepisování léčivých přípravků? Jedním ze současných trendů ve zdravotnictví je jeho elektronizace. Zákon o léčivech umožňuje lékaři vystavit lékařský předpis v elektronické podobě již od roku 2007.

advokát, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Povinnost elektronické preskripce se uplatňuje od roku 2018. Problematika sdílení dat a lékového záznamu není zatím v zákoně upravena. Lékaři tak mají v současné době přehled pouze o těch léčivých přípravcích, které sami předepsali.

Dalším logickým krokem k elektronizaci zdravotnictví je tak sdílený lékový záznam, který má umožnit sdílení informací mezi pacientem, poskytovatelem zdravotních služeb (předepisujícím lékařem) a lékárnou (vydávajícím farmaceutem). Sdílený lékový záznam má zamezit duplicitám při předepisování léků a zároveň nežádoucím interakcím mezi předepsanými léky. Ošetřující lékař bude mít díky sdílenému lékovému záznamu přehled o všech lécích předepsaných a skutečně vydaných konkrétnímu pacientovi.

Sdílený lékový záznam bude založen na principu opt-out, který má zajistit automatickou účast téměř všech pacientů v České republice. Nebude tak vyžadován souhlas pacienta s nahlížením lékaře či farmaceuta do jeho lékového záznamu. Pacient však bude oprávněn kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas. Nesouhlas může pacient poté kdykoliv znovu odvolat, popř. umožnit nahlížet do jeho lékového záznamu jen vybraným lékařům či farmaceutům. Nahlížení do citlivých osobních údajů pacienta je tak v plné dispozici jednotlivce.

Novela nabude účinnosti prvního dne druhého měsíce po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Právní úprava lékového záznamu se však neužije po přechodnou dobu v trvání 6 měsíců od účinnosti novely.

Do této doby by se pacienti, a zvláště lékaři a farmaceuti měli seznámit s touto poměrně obsáhlou novelou zákona a právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Lékaři a farmaceuti jsou rovněž povinni zajistit kompatibilitu svých informačních systémů se zřizovaným systémem eRecept, jehož součástí je lékový záznam.

Dílčí otázky budou upraveny v prováděcím předpisu.

Novela zákona o léčivech již prošla Poslaneckou sněmovnou. V červenci ji Senát vrátil zpět Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Zdroj: bnt journal

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část I.
Mimořádná stabilizační odměna v souvislosti s koronavirem

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část I.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu