Právnické spolky: Juristi

V rámci cyklu Právnické spolky vám budeme nepravidelně přinášet články o spolcích a dalších entitách, které se věnují právu, půjde o spolky studentské i nestudentské. Dnes začneme studentským spolkem Juristi, který funguje na pražské právnické fakultě.

Foto: Fotolia

Právnický akademický spolek Juristi vznikl na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007, tehdy ještě pod kratším názvem „Juristi o.s.“. V současné době má dvě desítky členů, z nichž se všichni aktivně podílí na činnosti spolku. Jedná se tedy o početně nejmenší spolek, který na fakultě působí, nicméně jak věděli již národní obrozenci, co je malé, to je hezké. Členové spolku nemají žádné automatické výhody a zvláštní benefity, proto spolek nepřitahuje pasivní členy.

Obecně se snažíme přinášet na fakultu spíše nové nápady a projekty, než rozšiřovat řadu těch, které na fakultě již své zastoupení mají. Naši činnost lze rozdělit do několika kategorií.

Bazénová kultura

Za jednu z nejcharakterističtějších náplní své práce považujeme pořádání kulturních akcí, a to přímo v prostorách PF UK, v atriu, přezdívaném „bazén“. V minulosti se jednalo o divadelní představení souboru divadla F. X. Šaldy z Liberce, s názvem „Přísně tajné: Hrubá nemravnost“, nebo o koncert Ivo Jahelky. Také jsme se podíleli na organizaci koncertu swingové hudby v podání LAB BANDu z konzervatoře Jaroslava Ježka. K novějším akcím tohoto typu patří koncert Pražského komorního kytarového orchestru, koncert Pavla Dobeše, a druhé vystoupení Ivo Jahelky, tentokrát spolu s Miroslavem Palečkem.

Na PF UK také již dvakrát vystoupili sami Juristi, a to s vánočními koledami. Naposledy měla tato akce upozornit na projekt, v rámci kterého jsme ve spolupráci s organizací „Naděje“ pomáhali lidem bez domova.

Za zmínku stojí nepochybně rovněž koncerty, při kterých vystupují sami studenti PF UK.

Moot courty a juristické bojování

Mezi oblíbené akce patří také Moot court competitions, tedy soutěže v simulovaném soudním řízení. Během nich mají soutěžící možnost vyzkoušet si roli žalobce nebo žalovaného (např. v moot courtu z pracovního či dědického práva), případně obžalovaného nebo státního zástupce (v moot courtech z trestního práva). V moot courtu z práva ústavního byla část soutěžících postavena i do role soudce ústavního soudu.

V našich moot courtech studenti řeší reálné kauzy, a jejich výkony hodnotí vyučující z fakulty i lidé z praxe (soudci nebo advokáti). Juristické podání se liší především v důrazu na komunikaci s „klientem“ a výslech svědků v rámci ústního jednání.

Tradiční, a velice oblíbenou akcí je „Juristická bojovka“. Jedná se o strategickou celodenní soutěž, během které řeší týmy soutěžících úkoly, týkající se práva a historie, a to přímo v prostorách fakulty a ulicích Prahy. Jedná se tak o lákavou možnost, jak se seznámit nejen s dalšími studenty, ale také s vnějším světem práva a jeho dopadů.

První Právní Pomoc

V rámci tohoto projektu poskytují studenti základní právní orientaci lidem, kteří si z důvodu špatných životních či sociálních okolností nemohou dovolit pomoc advokáta. V roli řešitelů se projektu účastní také studenti, kteří nejsou členové spolku. Projekt je v současné situaci rozšiřován, získal záštitu advokáta a pracuje se na jeho dalších inovacích.

Přednášky, semináře a diskuse

Ač se nejedená o stěžejní oblast činnosti, několik takovýchto akcí do roka pořádají i Juristi. Akcí tohoto typu se na fakultě odehrává více než mnoho, proto je opodstatněná snaha dávat přednost kvalitě před kvantitou. Je tedy třeba redukovat témata jen na ta nejzajímavější.

Neziskovky

Spolupracujeme s řadou neziskových organizací. O Naději byla zmínka výše, mezi další patří např. Bílý kruh bezpečí, pro který náš spolek zorganizoval benefiční koncert Pavla Dobeše. V nedávné době jsme navázali spolupráci s organizací proFem, se kterou aktuálně plánujeme projekty na příští semestr.

Do budoucna je v plánu tuto spolupráci rozvíjet a více zprostředkovávat komunikaci se studenty.

Studijní prostředí

Snažíme se také řadou drobnějších věcí zpříjemňovat studijní prostředí fakulty. V loňském roce se jednalo o „Právnický akademický diář“, který mj. obsahoval řadu užitečných informací, týkajících se naší fakulty. Náklad v počtu 500 ks byl rozebrán během dvou dnů, proto v projektu – s mnohými inovacemi – pokračujeme i letos.

Začátkem příštího akademického roku bude také spuštěn „Právnický akademický blog“, který má studentům přinést platformu pro zdokonalování se v psaní odborného textu. Kratší články bude možné podrobit zpětné vazbě ze strany vyučujících fakulty, ale také široké veřejnosti. Za tuto činnost bude také možné získat kreditové ohodnocení prostřednictvím zřízeného předmětu.

Pro letošní zkouškové období jsme dali v knihovně, za dobrovolný příspěvek, studentům k dispozici špunty do uší. Ty se především vzhledem k probíhajícím pracím na chodníku obzvláště hodily.

Budoucnost

V současnosti se naši činnost snažíme ukotvovat tak, aby byla bez problému postupitelná také dalším ročníkům studentů a to jak po stránce know-how, tak po stránce finanční. Za posledních několik let si Juristi na fakultě vybudovali své místo, stejně jako vlastní identitu. Této se chceme držet a rozvíjet projekty stávající, ale zároveň zůstat kreativní a přinášet nové věci.

Těšíme se na viděnou na některé z našich akcí.

http://www.juristi.cz/

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu