Právničtí Oscaři rozdáni

Letošní jubilejní 10. ročník celojustiční soutěže Právník roku, kterou pořádá ČAK a společnost EPRAVO.CZ, byl monumentální, a to hned z několika důvodů. V hlavním sále Kongresového centra se konal v pátek 30. ledna doslova symfonický koncert pod taktovkou moderátora-dirigenta Ondřeje Brzobohatého, který sám se stal hudební kostrou celého právnického orchestrálního tělesa, tedy oceněných právníků, a podbarvil tak meziprostor každého ocenění svéráznou hrou na klavír.

Nejen Ondřej Brzobohatý, ale i většina oceněných právníků, dokázali ten večer celému sálu, že jsou mimo svou obrovskou erudici i všestranně vzdělanými a talentovanými odborníky. Na úvod zazněla v živém podání právnická hymna, kterou na námět Jana Nepomuka Kaňky složil Boris Urbánek. Dále pod taktovkou skladatele Ondřeje Brzobohatého na pódiu vystoupili:

JUDr. Petr Vojtek (na klarinet), soudce Nejvyššího soudu, který působí ve speciálizovaném senátu na náhradu škody (újmy), věnuje se intenzivně publikační činnosti a je jedním z autorů Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy za bolest a ztížené společenské uplatnění. Při přebírání ceny Právník roku 2014 v kategorii Občanské právo Petr Vojtek na dotázání prozradil, že v mládí získával přízeň žen spíše znalostí judikatury, než hrou na klarinet.

JUDr. Jiří Císař (z důvodu zákonné mlčenlivosti odmítl zpívat), který se zaměřuje na obhajobu klientů v hospodářských trestných činech, násilných trestných činech a trestných činech v železniční dopravě. Advokát a společník advokátní kanceláře Císař a Nesvatba převzal skleněnou cenu sv. Yva v kategorii Trestní právo a vyslovil při tom tři osobní přání. Přál si, abychom vnímali i pachatele jako osoby se svými právy, aby se naplnilo poslání těch, kteří působí v trestním právu a aby panovala větší míra úcty a respektu mezi kolegy. Doufejme, že se mu, i přes jejich vyslovení, přání splní.

Člen rekodifikační komise k zákonu o obchodních korporacích a spoluautor komentáře k zákonu o obchodních korporacích Mgr. Tomáš Doležil, Ph.D., LL.M., Eur., společník advokátní kanceláře JŠK, převzal cenu v kategorii Obchodní právo. Tomáš Doležil je autorem knihy Koncerny v komunitárním právu, komunitně však na klavír s Ondřejem Brzobohatým nezahrál.

JUDr. Josef Donát, LL.M., partner advokátní kanceláře Rowan Legal si po převzetí sv. Yva za kategorii Právo IT naopak dvojhru jazzově upravené písně Skákal pes s Ondřejem Brzobohatým neodpustil. Na toto „komunitární cítění“ a účast na dvojhře mohlo mít vliv i to, že je Josef Donát editorem komparativní studie právní úpravy ochrany počítačových programů v celkem 23 jurisdikcích světa.

Zastánkyně stahování filmů za peníze JUDr. Veronika Křesťanová, soudkyně Městského soudu v Praze, která měla podíl na přípravě autorského zákona i jeho komentáře, tiskového zákona a pasáže o licenci v NOZ, jakož i komentáře k NOZ v rozsahu licence, byla oceněna sv. Yvem v kategorii Právo duševního vlastnictví. Kromě soudcovské agendy autorského práva a ochrany osobnosti vyučuje mediální právo na UK v Praze.   

Ocenění si odnesl i JUDr. Petr Průcha, Csc., soudce Nejvyššího správního soudu, který kromě svého vítězství v kategorii Správní právo vysledoval, že tato kategorie nebývá vyhlašována každým rokem. O jeho osobním přesvědčení, že by uředník měl být chloubou státu, nalezneme mnoho indícií v odborných publikacích správního práva, kterých je autorem.

Za kategorii Občanská a lidská práva a právo ústavní převzala sv. Yva bývalá soudkyně Ústavního soudu JUDr. Ivana Janů s uvědomělými slovy: „Soudce, když soudí, je zároveň souzen, proto by měl soudit opravdově a zodpovědně.

JUDr. Tomáš Durdík, soudce Městského soudu v Praze, pracující také jako dobrovolný právní poradce a člen představenstva Bílého kruhu bezpečí - organizace poskytující odbornou pomoc obětem kriminality, který se v rámci Justiční akademie a Bílého kruhu bezpečí věnuje i lektorské činnosti v oboru trestního práva a podílí se na komentáři k trestnímu zákoníku, převzal ocenění v kategorii PRO BONO.

Ve zvláštní kategorii Talent roku, ve které se hodnotí písemné autorské práce, byli vyhlášeni hned tři mladí právníci a ani některé z nich hudební etuda neminula. Naopak možnost hrdě předat květinu vítězi kategorie Talent roku málem minula Lubomíra Brože, marketingového ředitele partnerské společnosti a právního softwaru CODEXIS ADVOKACIE, když se moderátor-dirigent nedopatřením rozptýlil, vše bylo ale zachráněno.

Znělým zpěvem potom za své první místo poděkovala JUDr. Katarína Maisnerová ml., kandidátka soudního exekutora v Praze, která se prezentovala prací „Rovnost účastníků v exekučním řízení v roce 2014“.

Ocenění za druhé místo si odnesl Mgr. Vít Křížka, advokátní koncipient advokátní kanceláře JUDr. Jaroslavy Kalendové a interní doktorand právnické fakulty Masarykovy univerzity, které získal za práci s názvem „Jak myslí soudce? Krátké zamyšlení nad myšlením soudců a možnostmi jak toho využít“.

Za třetí místo si sv. Yva odnesl Mgr. Vojtěch Mihalík, advokátní koncipient u Mgr. Petra Houžvičky, advokáta v Břeclavi. Jeho vítězná práce nesla název „Silné a slabé stránky volební kampaně v právním řádu ČR“.

Celý právnický „koncert“ na pódiu potom pompézně ukončily slavnostní reflektory, které zazářily na počest předsedovi Ústavního soudu JUDr. Pavlovi Rychetskému, který tím okamžikem pokorně vstoupil do síně slávy, a stanul tak mezi svými kolegy a přáteli jako byli například JUDr. Otakar Motejl. Do síně slávy vstupují osobnosti právnické obce za svůj mimořádný celoživotní přínos českému právu, doufejme proto, že zlacení síně slávy nikdy neoprší.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři