Právník roku 2015: Do Právnické síně slávy vstoupil Gerhardt Bubník

Již pojedenácté si ti nejlepší z oboru odnesli skleněnou sošku sv. Yva, ceny udělované v prestižním celojustičním žebříčku Právník roku. Slavnostním galavečerem hosty provázel v pátek 29. ledna Martin Dejdar, vítěze celkem sedmi soutěžních a tří nesoutěžních kategorií ocenil potleskem zaplněný sál Laser Show Hall v brněnském Bobycentru.

JUDr. Bc. Klára Rücklová (Švandelíková)advokátka, členka redakční rady webu Právní prostor.cz

Právník roku 2015 byl odstartován za spolupráce České advokátní komory a vydavatelství epravo.cz již v květnu loňského roku, na nominace měla odborná veřejnost čas do konce října. Vítěze následně vybrala odborná porota, ve které kromě ministra spravedlnosti zasedli i nejvyšší představitelé profesních komor a dobrovolných sdružení. I letos převzali nad soutěží záštitu předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka a ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Zřejmě největší pozornost si letos zasloužil Gerhardt Bubník, který se v Právnické síni slávy zařadil k takovým osobnostem českého práva, jako jsou Otakar Motejl, Dagmar Burešová, Antonín Mokrý, Karel Malý, Karel Eliáš či Pavel Rychetský. Osmdesátiletý stále činný advokát a bývalý reprezentant v krasobruslení vstoupil do síně slávy pro svůj mimořádný celoživotní přínos českému právu. Absolvent Anglického gymnázia v Praze a Právnické fakulty UK v Praze jako první Čechoslovák vystudoval práva na Harvardu. Za svou diplomovou práci zde na konci šedesátých let získal cenu Adizon Brown Prize za nejlepší práci v oboru mezinárodního práva soukromého, jejíž je dodnes jediným českým držitelem. Stal se uznávaným odborníkem na mezinárodní obchodní agendu a investice, jako advokát se specializoval také na autorské a sportovní právo. Působí jako rozhodce Rozhodčího soudu v Praze a rozhodčích soudů ve Vídni, Paříži, Curychu a Lausanne. V roce 2015 mu Česká advokátní komora udělila Zlatý odznak za zásluhy o advokacii. Gerhardt Bubník se prosadil i jako mezinárodní sportovní funkcionář. Za zásluhy o rozvoj sportu a olympismu mu v roce 2007 udělil Mezinárodní olympijský výbor nejvyšší vyznamenání - Olympijský řád, o dva roky později získal i Cenu MOV za boj proti dopingu. V roce 2010 byl jmenován čestným členem Mezinárodní bruslařské unie.[1], [2]

Kdo byl a je sv. Yvo?

Skleněné ocenění v soutěži Právník roku nese jméno sv. Yva (Yves Hélory de Kermartin), který žil ve 13. století ve francouzské Bretani. Yvo Hélory je patronem soudců, advokátů, notářů, farářů, soustružníků, chudých, opuštěných dětí a sirotků, ale také Bretaně. Sv. Yvo vystudoval teologii a práva v Paříži a stal se advokátem chudých. Žil asketicky a s touhou po svatosti.[3] Za svatého ho prohlásil Kliment VI. roku 1347. Pro zajímavost je též možné dodat, že pozorný turista najde sochu sv. Yva i na Karlově mostě. Sousoší tvoří stařec a vdova s dětmi prosebně vzhlížejícími k patronu právníků. Po jeho pravici stojí Spravedlnost se zavázanýma očima a mečem. V reliéfu na podstavci je zobrazena mše za usmíření sporu mezi matkou a synem. Donátorem byla Právnická fakulta UK v Praze.[4]

Právník roku 2015: Výsledková listina

Občanské právo (hmotné a procesní): JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu České republiky

Trestní právo: Mgr. Lenka Trešlová, vrchní radová oddělení trestněprávní legislativy Legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti

Obchodní právo: profesor JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc., emeritní profesor na Právnické fakultě UK v Praze, specializace mezinárodní právo obchodní

Správní právo: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., advokát, advokátní kancelář KVB v Pardubicích

Právo duševního vlastnictví: JUDr. Irena Holcová, advokátka a vysokoškolská pedagožka, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK v Praze

Insolvenční právo: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích

Občanská a lidská práva a právo ústavní: docent JUDr. Jan Kysela, Ph.D., vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě UK v Praze

Kategorie pro bono: Mgr. Jiří Klega, advokát, advokátní kancelář Jakovidis, Klega, Partners v Rychvaldu

Talent roku: Mgr. Daniel Maroušek, advokátní koncipient v advokátní kanceláři RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o., s prací nazvanou Právo na zákonného soudce ve světle spojení souvisejících věcí

Zvláštní ocenění za přínos české advokacii: JUDr. Vladimír Papež, advokát, člen představenstva ČAK

Právnická síň slávy: JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M., advokát


[1] Zdroj: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=14733.

[2] Zdroj: http://www.bulletin-advokacie.cz/judr.-gerhardt-bubnik-osmdesatilety.

[3] Zdroj: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6501.

[4] Zdroj: http://www.muzeumkarlovamostu.cz/cz/karluv-most/sochy-na-moste/sv-ivo.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři