Milan Filípek

Rozhovor: Milan Filípek - O smysluplné práci v B. Braun (nejen) v době pandemie

Rozhovor s podnikovým právníkem Mgr. Milanem Filípkem o práci ve společnosti B. Braun Medical s.r.o., zdravotnických prostředcích a dialyzačních zařízeních.

Milan Filípek

Děláte podnikového právníka/manažera právní sekce v opravdu velké společnosti B. Braun Medical s.r.o., která je součástí celosvětového koncernu B. Braun – předního výrobce zdravotnických prostředků a technologií. B. Braun Medical s.r.o. se zaměřuje zejména na dodávání různých zdravotnických materiálů a služeb, čímž přispívá k lékařskému pokroku a chrání zdraví lidí. Můžete našim čtenářům činnost této společnosti nějak více přiblížit? 

B. Braun je německý nadnárodní koncern s pobočkami ve více než 60 zemích světa. Rodina Braunů založila společnost před 180 lety a stále je jejím jediným vlastníkem, jedná se tedy o čistě rodinnou firmu. V České republice působí od roku 1993. 

Zdravotnickým zařízením, zejména velkým nemocnicím, dodáváme široké portfolio zdravotnických prostředků. Od vysoce sofistikovaných přístrojů, jakými jsou například 3D digitální mikroskopy, ortopedické navigační systémy, infuzní technika či dialyzační přístroje přes chirurgické nástroje, páteřní systémy nebo řešení pro hojení ran až po běžné zdravotnické prostředky typu injekční stříkačky, dezinfekce a podobně. 

B. Braun je zároveň poskytovatelem zdravotní péče. Nejširší síť máme v oblasti nefrologie. Provozujeme dialyzační střediska a nefrologické ambulance po celé České republice a rozšiřujeme síť odborných ambulancí v oblastech urologie, chirurgie, interny či stomie a nutrice. 

Byla pro Vás tato společnost první volbou nebo jste si k ní musel takzvaně „najít cestu“? 

Mým prvním zaměstnavatelem byl RadioMobil a.s. (dnes T-Mobile Czech Republic a.s.), kde jsem pracoval v letech 2000–2009. V roce 2009 jsem měl nabídky z podnikové sféry i z advokacie. Pro B. Braun jsem se rozhodl proto, že mě tato společnost oslovila předmětem svého podnikání, jeho šířkou a firemní kulturou. 

Chtěl jsem, aby moje práce měla skutečný smysl. Vizí B. Braun je „chránit a zlepšovat zdraví lidí na celém světě“. Co může být smysluplnějšího než přispívat k záchraně lidských životů a zlepšování zdraví lidí? To mě prostě oslovilo. 

Předpokládám, že Vaše práce se do jisté míry podobá práci podnikových právníků v jiných společnostech. Je však práce pro B. Braun Medical s.r.o. něčím specifická? 

Určitě ano. Dokonce bych řekl, že práce v B. Braun je v několika směrech jedinečná. Už jen to, že aktuálně prožíváme pandemii COVID-19 a B. Braun je jedním z klíčových dodavatelů zdravotnických prostředků a spotřebního materiálu a současně poskytovatelem dialyzačních ošetření. Pandemii tedy neprožíváme jen skrze média a zprostředkovaně, ale v přímém přenosu. To, jak pandemii zvládáme my, se projeví i ve zdravotnických zařízeních, která nyní nesou největší zátěž. 

Dále je specifická v tom, že se v B. Braun celkově jako v posledních letech hodně posouváme v digitalizaci a pandemie tento trend ještě výrazně akcelerovala. Už loni jsme nastartovali projekt Digital Sales, jehož cílem je co nejsmysluplněji a s co největším přínosem nahradit obchodní aktivity, které se doposud zpravidla odehrávaly ve skutečném, nikoliv virtuálním či digitalizovaném světě. Na digitalizaci se nepochybně zaměřují také ostatní společnosti, ale přece jen si myslím, že náš fokus na tuto oblast je nadprůměrný. Naše německá matka dokonce digitalizaci včlenila jako dominantní téma do nové koncernové strategie. 

V digitalizaci se neposouvá jen B. Braun jako firma, ale i konkrétně Právní oddělení. Snažíme se zachycovat nové technologické trendy a ty implementovat do praxe. Například už v roce 2014, kdy to zdaleka nebylo běžné, jsme v B. Braun spustili právní helpdesk. Interní zákazníci se tedy na právníky neobrací e-mailem, ale právě přes právní helpdesk, což přineslo rychlejší zpracování právních požadavků, lepší zastupitelnost při jejich řešení a v neposlední řadě také vyšší spokojenost interních zákazníků. 

Tento rok chceme implementovat zcela novou aplikaci pro správu smluv a zpracování právních požadavků – Contract Lifycycle management. Tato aplikace má široké možnosti, od stavebnicového systému právních vzorů, přes plné propojení s ekosystémem Microsoft Office a CRM, k plně integrovanému modulu elektronického podepisování dokumentů, kde dokumenty na jednom místě elektronicky podepisujeme jak my, tak naši obchodní partneři. Od této aplikace si slibujeme další zrychlení zpracování právních požadavků, zvýšení uživatelského komfortu pro právníky a v neposlední řadě lepší propojení s obchodními partnery při uzavírání smluv.   

Jak tedy vypadá Váš běžný pracovní den ve společnosti B. Braun Medical s.r.o.? 

V B. Braun na právním oddělení neexistuje něco jako je „běžný pracovní den“. 

Moje práce je velmi rozmanitá. Jeden den řeším novou smlouvu se zahraničním distributorem přístrojové techniky, druhý den pracuji na akvizici ambulance v Jihočeském kraji, a den poté se účastním mediace s naším bývalým obchodním partnerem. Rozmanitost práce právníka je u nás dána rozmanitostí našeho businessu a také tím, že je společná centrála pro Českou republiku a pro Slovensko. Některé případy pak řešíme s přesahem do zemí mimo ČR a SR. 

Užívám si také to, že mám jako člen středního managementu možnost podílet se na řadě témat, ke kterým bych jako externí právník/advokát vůbec neměl šanci se dostat. To je například již zmíněná digitalizace našich obchodních aktivit (Digital Sales), na které se podílím jako člen projektového týmu. Dále jsem se zapojil do účasti B. Braun v Národní ceně kvality v modelu EFQM. V loňském roce jsem také začal vést projekt na omezení e-mailových notifikací v B. Braun, tedy IT projekt. Toto vše mě hodně propojuje s firmou a poskytuje lepší předpoklady pro můj celkový přínos.  

Co považujete ve své práci pro společnost B. Braun Mecial s.r.o. za svůj největší dosavadní úspěch? 

Úspěchů je hodně. Možná nejradši vzpomínám na rok 2015, kdy jsme společně s kolegy ve Washingtonu dohodli novou distribuční smlouvu pro Českou republiku a Slovensko se společností K2M, která dodává „cutting edge“ spinální implantáty. K českým zákazníkům se tak tyto špičkové spinální implantáty dostaly dříve než v Německu. 

Podobným úspěchem byla spanilá jízda do města Shu-zou v Číně v roce 2019, kde jsme navázali obchodní spolupráci se společností Touchstone, která dodává lineární staplery a další zdravotnické výrobky. Návštěva Číny byla velice zajímavou životní zkušenosti. Čína už skutečně není zemí levných hraček, ale technologickým gigantem a ekonomikou, která v mnohém předčí Evropu a USA. 

Když jsem v roce 2009 nastoupil do B. Braun, měli jsme 15 dialyzačních středisek. Nyní jich máme 40 a k tomu domovy sociální péče v České republice a na Slovensku a desítky ambulancí. Všechny tyto akvizice jsme na Právním oddělení v B. Braun buď sami, nebo ve spolupráci s advokáty úspěšně zvládli a tím přispěli k růstu Skupiny B. Braun. 

Daří se nám také digitalizovat koloběh smluv v B. Braun. Loni jsme z celkového počtu cca 1000 smluv za rok uzavřeli čistě v elektronické podobě 18 % smluv. V prvních dvou měsících tohoto roku jsme zatím na vyšších číslech, zhruba na 30 %, a věřím, že do konce tohoto roku máme potenciál posunout se na 40-50 % elektronicky uzavíraných smluv z celkového počtu našich smluv s obchodními partnery. 

Proč jste se vlastně rozhodl pro práci podnikového právníka? 

Po dokončení právnické fakulty jsem už nechtěl na nic čekat, chtěl jsem se naplno pustit od práce. V tomto smyslu mně nevyhovovala role advokátního koncipienta nebo justičního čekatele, ve kterých bych musel strávit další tři roky, než bych se aspoň do určité míry mohl osamostatnit. 

Proto jsem po dokončení školy bez velkého otálení nastoupil do RadioMobilu a.s., kde jsem vyhrál výběrové řízení na interního právníka. Byla to revoluční a v jistém slova smyslu historická doba, protože telekomunikační odvětví tehdy bylo nové, progresivní a také pod drobnohledem veřejnosti i regulátorů. 

Jako čerstvý absolvent právnické fakulty jsem pracoval na kauzách, ke kterým se nemusí dostat ani zkušení advokáti. Například na sporech s Českým Telecomem o stamilióny korun nebo s ČTÚ s evropskou dimenzí, které končily až u NSS. V roce 2005 jsem zastupoval T-Mobile u historicky prvního jednání u NSS v řízení o zákonnosti opatření obecné povahy. Jednalo se o přenositelnost čísel v mobilních sítích. Když jsem jel do Brna na soudní jednání u NSS, o tomto sporu referoval Radiožurnál v denním přehledu významných události. Rozsudek vyhlašovat za přítomnosti předsedy ČTÚ, Ing. Davida Stádníka, pan předseda Baxa. Pan předseda ČTÚ byl zcela šokován, že jsme spor vyhráli. 

Co byste řekl absolventovi právnické fakulty, který zvažuje vydat se na dráhu podnikového právníka? 

Každý se musí rozhodnout podle sebe, ale z mého pohledu má práce podnikového právníka mnoho výhod. 

Na první místo bych dal asi větší sepětí podnikového právníka s businessem. HR už mnoho let aplikuje koncept business partneringu, který začal pronikat i do přístupu advokátních kanceláří. Základní myšlenka tohoto přístupu spočívá v tom, že abych mohl klientům poskytovat ty nejlepší služby, služby s maximální přidanou hodnotou, musím znát jejich potřeby, musím jim být nablízku, musím mít určitý „insight“. Skutečného business partnerství podnikový právník dosáhne mnohem snáz a mnohem lépe než externí advokát. To považuji za největší výhodu podnikových právníků oproti advokátům. 

Na druhé místo bych dal to, že firemní právníci mají u svých zaměstnavatelů bohatší a přátelštější sociální prostředí než advokáti v advokátních kancelářích. Podnikoví právníci jsou ve firmě, pro kterou pracují, obklopeni sociálně a profesně rozmanitou škálu kolegů, například z marketingu, IT, HR, financí atd., zatímco advokáti pracují v advokátní kanceláři prakticky mezi samými právníky. Navíc advokáti, byť v jedné advokátní kanceláři, jsou ve své podstatě v konkurenčním vztahu, ačkoliv míra řevnivosti či kooperace se v jednotlivých advokátních kancelářích může lišit.  

B. Braun Medical s.r.o. je kolektivním členem Unie podnikových právníků. Jaké výhody to pro Vaši firmu, resp. Vás a Vaše kolegy právníky, má?  

Členství v Unii podnikových právníků je přínosné zejména kvůli sdílení zkušeností s kolegy právníky z různých oborů a také kvůli velmi zajímavým školení, které unie organizuje.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdelku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu