To inform, to notify, to report aneb Jak používat synonyma v právní angličtině

V první lekci snad každé učebnice právnické angličtiny se píše, že synonymie je v právním jazyce nepřípustná. Tato zásada by se ovšem neměla minout smyslem. Pravidlo vyhýbání se synonymickým vyjádřením pevně vymezených pojmů má samozřejmě své místo v každém odborném stylu. Cílem odborného textu je totiž srozumitelně a jednoznačně popsat danou problematiku a potažmo docílit toho, aby byl možný pouze jeden jediný výklad.

soudní tlumočnice a ředitelka Belisha Beacon
Foto: Fotolia

Je třeba si uvědomit, že se tedy spíše míní konzistentnost používání příslušných termínů v celém daném textu. Jako příklad použijme třeba damagescompensation, které mohou být synonymy, je však nezbytné používat v daném textu jen jedno z nich, aby se čtenář textu nedomníval, že se jedná o dva typy náhrad.

Neznamená to však, že by jednoznačnost utrpěla nějak tím, že určitý obecný (rozumějte neterminologický) výraz nahradíme dále v textu jiným slovem či frází. Synonymie je mnohdy nejen žádoucí, ale dokonce nutná.

Podívejme se například na slovesa sdělit, informovat, oznámit, uvědomit, seznámit, ohlásit. Není pochyb, že jsou synonymní, nicméně nejedná se o synonyma úplná. Všechna zahrnují význam: „poskytnout informace“, používají se však odlišně a nelze si vybrat jedno z nich a používat jej ve všech kontextech. Každé sloveso se totiž váže s různými pády (respektive v angličtině s různými předložkami), pojí se s konkrétním počtem předmětů či dalších větných členů. Odborně se tento aspekt slovesa nazývá „slovesná valence“ (anglicky: valency = The number of grammatical elements with which a particular word, especially a verb, combines in a sentence[1]). V rodném jazyce přirozeně cítíme, když někdo použije jiný pád, jinou předložku, nebo zapomene přidat předmět, jak vidíme v těchto chybných příkladech:

V případě události vyšší moci, smluvní strana uvědomí.

Informovali nám změnu adresy.

Sdělili nás o změně adresy.

Změnu adresy sídla společnosti je společnost povinna ohlásit pro správce daně.

Notář seznámil přítomné osobě o jeho právech a povinnostech.

Plátce daně je povinen oznámit správci daně.

V takovém případě na řečníkovi doslova visíme očima a čekáme, zda se významu dovtípíme, až svou promluvu dokončí. V cizím jazyce trvá osvojení citu pro správné kolokace déle a je třeba nejen jazyk „nasávat“ poslechem a čtením, ale drilovat vazby, abychom je i aktivně používali.

Podívejme se tedy na některá anglická slovesa vyjadřující sémantický okruh „to provide information“: to inform, to report, to notify, to advise.

INFORM

Sloveso to inform vyžaduje přímý předmět (tj. vždy informovat koho, případně lze doplnit „o čem“) a nemůže být použito bez tohoto předmětu, ledaže je použito v pasivu[2].

They informed us of the change in their delivery address.

We were informed of the change.

The change was informed.

They informed the change.

Všimněte si také toho, jak se v angličtině vyjádří předložka „o“, to inform of“, ale pokud podáváme širší rozsah informací, je na místě použít „about“, proto je v našem případě lepší použít „of“[3].

To inform ON someone má význam „podat na někoho oznámení na policii, udat někoho“.

NOTIFY

Sloveso to notify se téměř vždy váže přímo s osobou, kterou informujeme: to notify SOMEONE:

They notified the family.

The city council declared the contract null and void and directed the mayor to notify the contractors to that effect[4]

Nebo se váže s dvěma předměty – přímým a předložkovým: They notified the family of his death.

They notified about [sic] an event of force majeure them.

They notified the decision.

Od výše uvedeného „to inform“ se liší tím, že je formálnější, znamená „oficiálně informovat, uvědomit“.

REPORT

Naproti tomu sloveso to report má tuto valenci „to report something“, případně „to someone“:

The party is obliged to report any cases of breach of confidentiality.

We reported an event of force majeure (to the other Party).

Pokud chceme říci, že „jsme uvědomili druhou stranu“, nelze report použít, protože:

  • Ve větě „We reported to the other party“ by „to report“ nabylo významu „být podřízený někomu, zodpovídat se nadřízenému“. Správně tedy můžeme s významem „zodpovídat se“ říci: The HR Manager reports to the General Manager.
  • We reported the other Party by mělo také jiný význam: „Udali/nahlásili jsme druhou smluvní stranu.“

Sloveso „to report“ se také někdy pojí s předložkou „on“, v tomto spojení však znamená podávat pravidelné zprávy, např. o vývoji situace.

The Managing Director is obliged to regularly report on the economic results of the company. Under the terms of the loan, the co-op was required to report on the impact of the new construction on local wildlife. 

ADVISE

Sloveso advise se ve významu „to provide information“ pojí s předložkou „of“.

Advise somebody of znamená poučit, informovat, podat instrukce: The notary advised the appearing person of his rights.

V ostatních kolokacích má význam „poradit, poskytnout radu“:

Our law firm advises companies on legal issues.

Advise against znamená odradit od nějakého kroku, nedoporučovat: I would advise you against lodging a claim.

Může se zdát, že zvládnutí slovesných kolokací a správné používání synonym je velmi složité, opak je však pravdou. Ověřit si správné slovesné kolokace je velmi jednoduché, jsou popsány v každém dobrém slovníku, stačí se je jen naučit. K profesionálně poskytovaným právním službám v angličtině tyto vědomosti rozhodně patří. Jak jste na tom se slovesnými kolokacemi Vy, si můžete vyzkoušet v tomto testu: https://www.qzzr.com/c/quiz/340301/treacherous-synonyms.


[1] https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/valence

[2] MIsused terminology in EU, Jeremy Gardner: http://euenglish.webs.com/future-english.pdf

[3] Thomas Herbst, A Valency Dictionary of English: A Corpus-based Analysis of the Complementation Patterns of English Verbs, Nouns and Adjectives

[4] http://corpus.byu.edu/scotus/

Hodnocení článku
50%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články