UEFA představila projekt právní pomoci

Evropská fotbalová asociace (UEFA) se rozhodla podpořit práva jedinců, kteří postrádají finanční prostředky, aby se mohli dostatečně bránit při disciplinárních řízeních před orgány UEFA.

Foto: Fotolia

Z tohoto důvodu se UEFA rozhodla vytvořit projekt právní pomoci, díky kterému bude sportovec moci využít služeb pro bono advokáta k zastupování před orgány UEFA. Pokud je pomoc právního zástupce schválena, UEFA žadateli umožní vybrat si zástupce ze schváleného seznamu.

V současné době asociace přijímá přihlášky od kvalifikovaných právníků, kteří mají zájem poskytnout své služby v této oblasti. Kandidát musí splňovat několik požadavků, aby byl způsobilý k výkonu činnosti pro bono advokáta. Mezi požadavky patří například komplexní znalost předpisů UEFA, oprávnění vykonávat činnost advokáta, minimálně pětiletá právní praxe (ideálně v oblasti sportu) nebo výborná znalost anglického jazyka. Od všech takto určených advokátů je navíc očekáváno chování dle nejvyšších etických standardů. Zejména by se advokáti neměli dostat do finančních problémů, které by mohly ovlivnit výkon jejich povinností, a zároveň musí v okamžiku zjištění oznamovat jakýkoliv možný střet zájmů.

Advokáti zůstávají na pro bono seznamu čtyři roky, avšak UEFA může na základě vlastního uvážení seznam kdykoliv obměnit (například pokud by byl advokát neaktivní). Je zřejmé, že právní zástupci nemají za svou činnost žádný příjem, UEFA se však snaží hradit alespoň cestovné a náklady na ubytování. Advokát pro bono nemůže odmítnout případ bez dostatečného důvodu a spolupráci s klientem může ukončit jen s povolením UEFA. Naopak osoba, která je advokátem zastupována, může spolupráci ukončit kdykoliv.

UEFA se tímto krokem bezpochyby snaží umožnit rovná práva na obhajobu všem bez ohledu na jejich sociální postavení či příjmy. Ve své praxi se setkávám s velkým množstvím sportovců, kteří by se rádi domohli svých práv před příslušnými orgány, ale především s ohledem na finanční situaci jsou pro ně výrazně zatěžující již náklady řízení, a tak je tento posun vpřed velice vítanou záležitostí.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články