Už za necelý měsíc je tady další ročník kongresu Právní prostor! Zdroj: iStock

Už za necelý měsíc je tady další ročník kongresu Právní prostor!

Jako každoročně se hotel Jezerka v Seči u Chrudimi zaplní ve dnech 25. a 26. dubna 2017 mnoha desítkami právníků, kteří budou diskutovat s předními odborníky nad aktuálními právními otázkami v rámci již sedmého ročníku největšího odborného právnického kongresu svého druhu Právní prostor 2017.

JUDr. Ing. Petra Gříbková

JUDr. Ing. Petra Gříbková

vedoucí právník a koordinátor VIP projektů společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.

JUDr. Ing. Petra Gříbková

vedoucí právník a koordinátor VIP projektů společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.

Také tento ročník přinese řadu zajímavých témat napříč všemi právními oblastmi od práva občanského, obchodního přes právo trestní, procesně správní nebo finanční, a vynechána nebude ani tradiční aktuální justiční problematika. V náplni bloku věnovanému každoročně speciálním právním disciplínám čeká účastníky diskuze nad otázkami práv zvířat na úseku zájmových chovů psů či nad problematikou mysliveckého práva a jeho excesům v rámci principů občanského práva.

Jaké jsou vybrané problémy první novely občanského zákoníku? Jakou formu musí mít zavazující elektronické právní jednání? Je statutární zástupce trestně odpovědný za svá rozhodnutí učiněná na základě zpracovaného odborného znaleckého posudku? Jaká je efektivní strategie při volbě právního režimu smlouvy s mezinárodním prvkem? Na co si dát aktuálně pozor při aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek? Byl odposlech v trestním řízení povolen zákonně? Jaké jsou nejčastější vady ústavních stížností? Jak se efektivně domoci právní ochrany před nezákonným postupem zadavatele? Znamená restituční tečka, plánovaná na červenec 2018, opravdu dovršení několikaletého procesu vypořádávání majetku?

Tak právě na tyto a mnoho dalších otázek z každodenní právní praxe se pokusí účastníkům během dvou dnů odpovědět na 22 právních specialistů z řad justice, advokacie, státní správy či akademické obce. Můžeme se tak opět těšit na zajímavé výměny názorů napříč jednotlivými právními povoláními, které se také letos bude snažit ohlídat moderátor Michal Vávra.

Mezi přednášejícími se objeví opět spoluautoři nového občanského zákoníku, nejvyšší představitelé vrcholných soudních orgánů, předsedové jednotlivých profesních a zájmových komor právníků, praktikující odborníci, kteří se aktivně podílejí na legislativním procesu, či uznávaní akademičtí pracovníci, působící na mezinárodní úrovni.

Osobní odbornou záštitu nad kongresem Právní prostor 2017 i letos převzal předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský nebo náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend, pověřený řízením sekce veřejné správy, JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. Odbornou záštitu organizace přijala opět Soudcovská unie a také Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Na kongres se lze zaregistrovat na stránkách www.kongrespravniprostor.cz, kde rovněž naleznete další podrobnosti o přednášejících, tématech a konkrétním časovém harmonogramu tohoto dvoudenního setkání.

Za celý organizační tým kongresu se těším na Vaši účast!

kongres právní prostor 2017

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články