Změny v pojištění OSVČ od 1. 1. 2019

Od nového roku jsou účinné změny v pojištění OSVČ a to zejména v oblasti pojistného na důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění.

Jana HorováAccountant, bnt attorneys-at-law s. r. o.

Nejvýznamější změny doznalo důchodové a nemocenské pojištění. Tyto změny přinesla novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Důchodové pojištění

OSVČ vykonávající činnost jako hlavní musí v roce 2019 zaplatit minimální měsíční zálohu na důchodové pojištění ve výši 2 388 Kč. Záloha je tedy o 199 Kč vyšší než v roce 2018.

Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je nově splatná od prvního do posledního dne v kalendářním měsíci, za který se záloha platí. Záloha na pojistné, která byla uhrazena v lednu 2019, je považována za zálohu za tento měsíc (leden 2019) i přesto, že nebyla uhrazena záloha na prosinec 2018. Pokud budou v lednu 2019 zaslány dvě platby, jsou obě tyto zálohy považovány na rok 2019.

Záloha za prosinec tak nemusí být uhrazena vůbec, ale může být zaplacena dobrovolně od 21. do 31. 12. 2018.

Od placení záloh na pojistné jsou od nového roku osvobozeny OSVČ, které po celý kalendářní měsíc pobíraly nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo dlouhodobé ošetřovné.

Nemocenské pojištění

Minimální pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění se zvyšuje na částku 138 Kč (115 Kč v roce 2018). Tato minimální částka se odvíjí od vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění, které se zvyšuje na 6 000 Kč.

Nemocenské pojištění je nově splatné od prvního do posledního kalendářního měsíce, na který se pojistné platí. Aby nebylo nemocenské pojištění za prosinec zrušeno, je potřeba jej zaplatit ve výší 115 Kč a to nejlépe od 1. do 21. 1. 2019.

Do konce ledna pak bude uhrazeno pojistné za měsíc leden 2019 alespoň ve výši 138 Kč, což představuje minimální výši pro rok 2019.

Na přelomu roku je potřeba nezapomenout změnit trvalý příkaz tak, aby platba nemocenského pojištění za leden 2019 proběhla do konce ledna.

Zdravotní pojištění

Od roku 2019 se zvyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění, které se odvíjí od průměrné mzdy, která činí za rok 2018 32 699 Kč. Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění tedy od 1. 1. 2019 činí 2 208 Kč.


Zdroj: BNT journal

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři