Znáte svoji cenu na pracovním trhu? Zjistit ji pomůže nový projekt

Pracovní trh. Místo, kde se střetává poptávka po práci s její nabídkou. Na získání odpovídajícího pracovního místa má vliv celá řada okolností a faktorů, které se mohou projevit i v ohodnocení pracovního výkonu. Pro značnou část domácností představují mzda, plat a jiné odměny za práci jediný významný zdroj příjmu, a proto se klade na rozbor trhu velký důraz v ekonomických i sociálních souvislostech.

advokátka, členka redakční rady webu Právní prostor.cz

Společnost LegalJobs.cz, ve spolupráci se Spolkem českých právníků Všehrd a právním portálem Právní Prostor.cz, představuje nový projekt zaměřený na pracovní trh s právnickými profesemi. Prostřednictvím anonymního dotazníku zkoumá vliv několika faktorů na průměrné odměny studentů, advokátních koncipientů, advokátů a dalších představitelů právnických profesí.

Může se v měsíčním příjmu odrážet diplom z konkrétní právnické fakulty? Jak důležitou roli v odměňování hraje jazyková vybavenost, časová náročnost či místo výkonu práce? Jak je to s prací při studiu a jak moc se odlišují odměny pracujících studentů a koncipientů? Dotazník je navržen tak, aby při minimálním časovém nároku na respondenta zajistil maximální množství relevantních informací.

Potvrdit či vyvrátit některá dogmata. To je jedním z cílů průzkumu

Projekt si klade za cíl zpřehlednit současnou situaci na trhu práce a statisticky podložit či vyvrátit některá častá tvrzení o pracovních podmínkách absolventů právnických fakult. Zejména studentům, advokátním koncipientům a dalším juniorním pracovníkům budou jeho výsledky nápomocny v počáteční orientaci v pracovnětržním prostředí.

Advokátní koncipient Vojtěch Příkopa podle svých slov zažil v rámci zaměstnání jak podmínky neadekvátní, tak velmi nadstandardní a je proto zvědavý, která strana na pomyslné misce vah v závěrečném resumé převáží. „Podle mojí zkušenosti je na pracovněprávním poměru velmi důležitý i rozměr ryze neprávní, a to lidský, který se projevuje na pracovní atmosféře, vztahu koncipienta ke svému školiteli a přístupu k pracovní náplni,“ dodává. Jde-li o odměňování, je přesvědčen, že by mělo být nastaveno úměrně snaze a pracovním výsledkům koncipienta a tak, aby postačovalo na solidní životní úroveň, v níž by se mělo odrazit náročné studium. Důležitou roli podle Příkopy hraje i pracovní lokalita. „Na druhou stranu je třeba praxi koncipienta z hlediska sbírání zkušeností a orientace v advokátní profesi brát spíše jako tříletou investici do budoucna, než jako zdroj zisku, který se v případě snahy a šikovnosti snad i tak dostaví,“ vyjádřil své přesvědčení Vojtěch Příkopa z pražské advokátní kanceláře BROŽ & PARTNER, advokáti.

Jakub Málek, advokátní koncipient z HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., pokládá průzkum za velmi dobrý nástroj k získání obrazu nejen o koncipientské praxi u nás: "Myslím si, že velká část koncipientů, ale i studentů a ostatní odborné veřejnosti z právní praxe, uvítá možnost seznámit se s výsledky takového průzkumu. Je bezesporu, že základem pro úspěšný a hodnověrný průzkum je dostatečně obsáhlý "balík" odpovědí respondentů, proto mi nezbývá než doporučit kolegům koncipientům, aby se tohoto průzkumu zúčastnili a podpořili tak vznik relevantního výstupu, který by mohl být nápomocen např. k odbourávání zaběhnutých negativních dogmat o koncipientské praxi."

Dotazník i výsledky on-line

Nenechávejte výsledek průzkumu jen na odpovědích ostatních. Může ovlivnit nejen Vás, ale i mladší kolegy, a vlastně celé prostředí trhu s právnickými profesemi. Dotazník najdete na adrese http://www.legaljobs.cz/researchPočet otázek je odvislý od Vašich odpovědí, nezabere však více než sedm minut.

Výsledky budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek LegalJobs.cz a právního portálu Právní prostor.cz. Využít je mohou nejen ti, kdo na pracovním trhu svoji práci jako jeden z výrobních faktorů nabízejí, ale i ti, kdo ji poptávají.

Budeme velice rádi, pokud nám účastí v projektu pomůžete získat co možná nejpřesnější data. 

                  LegalJobs.cz, Spolek českých právníků Všehrd a Právní prostor.cz

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu