Zřízení meziresortní pracovní skupiny pro definici a legislativní zakotvení povinnosti BIM pro veřejné zadavatele

Na základě dohody náměstků Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj byla Česká agentura pro standardizaci (dále též jen „ČAS“) pověřena ustanovením a vedením nové meziresortní pracovní skupiny, jejímž cílem je navrhnout definici a legislativní zakotvení povinnosti využívat metodu BIM pro veřejné zadavatele pro nadlimitní zakázky financované z veřejných rozpočtů.

Jaroslav Nechybaředitel Odboru koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

Členy této pracovní skupiny budou kromě zástupců výše zmíněných ministerstev i reprezentanti Ministerstva dopravy, jelikož jím řízené organizace patří mezi nejvýznamnější investory na českém stavebním trhu.

V současné době probíhá proces jmenování zástupců ministerstev do nové pracovní skupiny a příprava stěžejního podkladu pro její první jednání. Materiál, který připravují experti pracovních skupin agentury ČAS, je již hotov a čeká jen na termín prvního setkání, kde bude představen a začne jeho prvotní projednávání.

Jde o cca 20stránkový dokument, který detailně popisuje návrhy zamýšlené povinnosti a všechny aspekty s ní spojené, včetně předpokladů na jednotlivé dodavatele (architekti, projektanti, zhotovitelé či další služby). Rádi bychom tento dokument co nejdříve zveřejnili i široké veřejnosti. Nicméně, než se tak stane, chceme jej nejdříve představit a projednat v nové pracovní skupině, a to s cílem nalezení principiální shody. Až poté, pokud dojde k dohodě s partnery, bude moci být dokument poskytnut do standardní recenze, abychom získali názory široké odborné veřejnosti.

Každopádně již teď můžeme uveřejnit některé základní principy, které v dokumentu meziresortní pracovní skupině předkládáme.

Povinnost veřejného zadavatele navrhujeme vymezit v rozsahu specifikovaném již ve vládou schválené Koncepci, tedy:

  1. Vytvoření Informačního modelu stavby zpracovaného v jednotném datovém standardu;
  2. Smluvní zajištění pravidel pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu prostřednictvím BIM protokolu, který bude obsahovat i BIM Execution Plan (BEP) pro všechny členy projektového týmu a jejich případné subdodavatele;
  3. Použití Společného datového prostředí (CDE) jako hlavního zdroje sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují a poskytují informace a veškeré dokumenty mezi členy projektového týmu.

Pro body č. 2 a 3 navrhujeme volnější definici, tedy jen základní charakteristiky a soupis požadavků na daná řešení, avšak bez nutnosti použít konkrétní metodiky připravované agenturou ČAS. Tyto metodiky budou zadavatelům k dispozici, ale nebudou pro ně povinné. To však neplatí pro bod č. 1, kde naopak musí být použit pouze jeden společný standard, a to logicky Datový standard stavebnictví (DSS) připravovaný a spravovaný agenturou ČAS v rámci plnění opatření uložených usnesením vlády číslo 682 z roku 2017. Bez jednotného datového standardu by stát jako řádný hospodář nikdy nedostal plošně strojově čitelná data, která bude moci využívat pro efektivní přípravu, provádění, a zejména pak pro provoz těchto staveb.

Z dalších principů, které do meziresortní pracovní skupiny předkládáme, lze uvést návrh pro postupnou aplikaci povinnosti po tzv. rozhodném datu, kterým je 1. 1. 2022, v závislosti na fázi výběrového řízení veřejné zakázky k tomuto datu. U zakázek, u kterých proběhl výběr zhotovitele před tímto datem, nebude aplikace metody BIM povinná. Věříme však, že celá řada veřejných zadavatelů již tou dobou bude aplikovat BIM na principu dobrovolnosti v rámci několika svých vlastních pilotních projektů. Není tedy nutné mít obavy z tohoto milníku, neboť náběh bude pozvolný.

Schéma BIM procesů [zdroj: odbor Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci].

Schéma rámce pro metodu BIM [zdroj: odbor Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci].

Článek byl publikován na stránce www.koncepcebim.cz.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři