Zřízení meziresortní pracovní skupiny pro definici a legislativní zakotvení povinnosti BIM pro veřejné zadavatele Zdroj: Fotolia

Zřízení meziresortní pracovní skupiny pro definici a legislativní zakotvení povinnosti BIM pro veřejné zadavatele

Na základě dohody náměstků Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj byla Česká agentura pro standardizaci (dále též jen „ČAS“) pověřena ustanovením a vedením nové meziresortní pracovní skupiny, jejímž cílem je navrhnout definici a legislativní zakotvení povinnosti využívat metodu BIM pro veřejné zadavatele pro nadlimitní zakázky financované z veřejných rozpočtů.

Jaroslav  Nechyba

Jaroslav Nechyba

ředitel Odboru koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

Jaroslav Nechyba

ředitel Odboru koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

Členy této pracovní skupiny budou kromě zástupců výše zmíněných ministerstev i reprezentanti Ministerstva dopravy, jelikož jím řízené organizace patří mezi nejvýznamnější investory na českém stavebním trhu.

V současné době probíhá proces jmenování zástupců ministerstev do nové pracovní skupiny a příprava stěžejního podkladu pro její první jednání. Materiál, který připravují experti pracovních skupin agentury ČAS, je již hotov a čeká jen na termín prvního setkání, kde bude představen a začne jeho prvotní projednávání.

Jde o cca 20stránkový dokument, který detailně popisuje návrhy zamýšlené povinnosti a všechny aspekty s ní spojené, včetně předpokladů na jednotlivé dodavatele (architekti, projektanti, zhotovitelé či další služby). Rádi bychom tento dokument co nejdříve zveřejnili i široké veřejnosti. Nicméně, než se tak stane, chceme jej nejdříve představit a projednat v nové pracovní skupině, a to s cílem nalezení principiální shody. Až poté, pokud dojde k dohodě s partnery, bude moci být dokument poskytnut do standardní recenze, abychom získali názory široké odborné veřejnosti.

Každopádně již teď můžeme uveřejnit některé základní principy, které v dokumentu meziresortní pracovní skupině předkládáme.

Povinnost veřejného zadavatele navrhujeme vymezit v rozsahu specifikovaném již ve vládou schválené Koncepci, tedy:

  1. Vytvoření Informačního modelu stavby zpracovaného v jednotném datovém standardu;
  2. Smluvní zajištění pravidel pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu prostřednictvím BIM protokolu, který bude obsahovat i BIM Execution Plan (BEP) pro všechny členy projektového týmu a jejich případné subdodavatele;
  3. Použití Společného datového prostředí (CDE) jako hlavního zdroje sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují a poskytují informace a veškeré dokumenty mezi členy projektového týmu.

Pro body č. 2 a 3 navrhujeme volnější definici, tedy jen základní charakteristiky a soupis požadavků na daná řešení, avšak bez nutnosti použít konkrétní metodiky připravované agenturou ČAS. Tyto metodiky budou zadavatelům k dispozici, ale nebudou pro ně povinné. To však neplatí pro bod č. 1, kde naopak musí být použit pouze jeden společný standard, a to logicky Datový standard stavebnictví (DSS) připravovaný a spravovaný agenturou ČAS v rámci plnění opatření uložených usnesením vlády číslo 682 z roku 2017. Bez jednotného datového standardu by stát jako řádný hospodář nikdy nedostal plošně strojově čitelná data, která bude moci využívat pro efektivní přípravu, provádění, a zejména pak pro provoz těchto staveb.

Z dalších principů, které do meziresortní pracovní skupiny předkládáme, lze uvést návrh pro postupnou aplikaci povinnosti po tzv. rozhodném datu, kterým je 1. 1. 2022, v závislosti na fázi výběrového řízení veřejné zakázky k tomuto datu. U zakázek, u kterých proběhl výběr zhotovitele před tímto datem, nebude aplikace metody BIM povinná. Věříme však, že celá řada veřejných zadavatelů již tou dobou bude aplikovat BIM na principu dobrovolnosti v rámci několika svých vlastních pilotních projektů. Není tedy nutné mít obavy z tohoto milníku, neboť náběh bude pozvolný.

Schéma BIM procesů [zdroj: odbor Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci].

Schéma rámce pro metodu BIM [zdroj: odbor Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci].

Článek byl publikován na stránce www.koncepcebim.cz.

veřejný rozpočet legislativa koncepce BIM smluvní standardy veřejný zadavatel

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.
Hodnotil 1 čtenář

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články