Otcovská: stručně a přehledně

Od 1. února mohou být díky otcovské dávce novopečení tatínci v období šestinedělí snáze nablízku jak matce svého dítěte, tak svému čerstvě narozenému potomkovi. Tzv. otcovská má především pomoci stmelit rodinu v klíčovém období těsně po narození dítěte nebo převzetí dítěte do péče a motivovat muže se co nejdříve zapojit do péče o dítě i o domácnost.

Randl Partners s.r.o. - advokátní kancelář
Randl Partners, partnerka
Foto: Fotolia

Co vše je tedy pro účely čerpání otcovské dávky (dále jen „Otcovská“) potřeba vědět? V následujícím článku se vám pokusíme přiblížit odpovědi na nejdůležitější otázky.

1) Od kdy do kdy lze Otcovskou čerpat?

O Otcovskou může otec požádat kdykoli dle svého výběru v rámci prvních 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo do 6 týdnů od převzetí dítěte do péče, pokud dítěti není více než 7 let. Otcovská však trvá pouze 1 týden a nelze ji přerušovat.

2) Jaká je výše Otcovské?

Nová dávka se počítá stejně jako peněžitá pomoc v mateřství.

Otcovská tedy pro každý den dovolené činí 70 % tzv. denního vyměřovacího základu, neboli 70 % mzdy/platu/dalších příjmů, jež jsou klíčové pro odvody na pojistné na sociální zabezpečení (např. odměny či příplatky).

V praxi se však Otcovská vyplatí více lidem s nižšími příjmy, neboť zákon obsahuje pro vyšší mzdy určitá omezení a hranice. Při průměrné mzdě 26 tisíc Kč měsíčně hrubého se tak bude moci případný novopečený otec těšit, že obdrží týdenní částku přesahující 4 tisíce korun. Naproti tomu muži, který si měsíčně vydělá přibližně 40 tisíc Kč hrubého, přistane za tento týden na účtu necelých 6 tisíc korun. Kalkulačka pro výpočet dávky je k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz/cs/11580).

3) Když manželka pobírá peněžitou pomoc v mateřství, mohu jako otec pobírat současně Otcovskou?

Otcovská se s peněžitou pomocí v mateřství navzájem nevylučují, ani se od sebe nikterak neodečítají.

4) Kdo má na Otcovskou nárok?

Zákon rozeznává 2 skupiny mužů, jež mohou čerpat Otcovskou, a to:

a) muže, který pečuje o dítě, jehož je otcem (klíčový je v tomto ohledu zápis v matrice)

b) muže, který pečuje o dítě (mladší 7 let), které na základě rozhodnutí příslušného orgánu převzal do péče nahrazující péči rodičů (např. pěstoun)

Obě skupiny přitom spojuje především snaha zákonodárců pomoci otci navázat s dítětem vztah v prvních dnech jeho života/převzetí do péče.

V obou případech se též musí jednat o pojištěnce dle zákona o nemocenském pojištění. Je-li otec podnikatel (osobou samostatně výdělečně činnou), musí se po dobu 3 měsíců těsně před nástupem na Otcovskou účastnit na nemocenském pojištění.

Nárok na Otcovskou naopak vůbec nevzniká studentům, ani osobám vedeným v evidenci na úřadu práce. Otcovskou nebudou moci čerpat ani osoby zaměstnané na základě dohody o provedení práce, jejichž měsíční příjem činí do 10 000 Kč včetně, či ostatní zaměstnanci, kteří si vydělají za měsíc méně než 2 500 Kč, neboť jim nevzniká účast na nemocenském pojištění.

5) Jak a u koho lze o Otcovskou požádat?

V zaměstnání je nejprve nutné požádat o rodičovskou dovolenou, s tím, že za účelem pobírání Otcovské, muž vyplní předepsaný formulář, který bude od konce ledna k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení. Přední stranu vyplní zaměstnanec, druhou předá k vyplnění svému zaměstnavateli, který pak celý formulář zašle okresní správě sociálního zabezpečení. Osoby samostatně výdělečně činné předají vyplněný formulář přímo okresní správě sociálního zabezpečení, u níž jsou registrovány.

6) Může zaměstnavatel odmítnout dát mi Otcovskou?

Otcovská je dávka, nikoliv překážka v práci, jak již bylo výše řečeno. Muž (zaměstnanec) proto bude žádat o rodičovskou dovolenou, během které bude pobírat Otcovskou. Čerpání rodičovské dovolené zaměstnavatel zakázat nemůže, což platí i dnes.

7) Kdy a jakým způsobem mi bude Otcovská vyplacena?

Ze zákona má být Otcovská vyplacena do 1 měsíce od data, kdy okresní správa sociálního zabezpečení obdrží všechny doklady potřebné k její výplatě. Ta se následně provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště.

8) Jak se nový zákon dotkne otců dětí narozených před 1. únorem?

Otcovská se od února dotkne i otců dětí, jejichž datum narození spadá do období po 21. prosinci 2017. Stále však platí, že otec musí na Otcovskou nastoupit během prvních 6 týdnů ode dne narození svého dítěte. Pokud se vám tedy vaše ratolest narodila 25. prosince, můžete začít Otcovskou čerpat kdykoli od 1. do 5. února, kdežto u dítěte narozeného 3. ledna 2018 máte o něco širší výběr dnů od 1. do 14. února. Spadají-li však narozeniny vašeho miminka na 21. prosinec, musíte začít Otcovskou čerpat hned 1. února 2018.

9) Jaká je podoba Otcovské v případě, kdy otec pečuje o více dětí?

V případě péče o více dětí současně se vše považuje za péči o jedno dítě, a Otcovská je tak vyplacena pouze jednou.
Hodnocení článku
64%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články