Digitální dvojče stavby – výsledek BIM

Digitální dvojče je tím, co přinese vlastníkovi stavby i jeho dodavatelům očekávanou efektivitu. Žijeme v digitální době. Vše se digitalizuje a to zasahuje naše životy ve všech možných aspektech, pro novou generaci to je již přirozený stav. Virtuální svět. Mnohdy online. Stavebnictví i přes svojí „nekonečnou“ konzervativnost nemůže dále odolávat, protože zcela přirozeně se stává neatraktivní pro mladé lidi, pro kreativní osobnosti a jako odvětví musí projít obrovskou proměnou.

Jaroslav Nechybaředitel Odboru koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

Velikost proměny je způsobena právě dlouhodobou rezistencí k inovacím. Zde je výhoda i nevýhoda oproti jiným odvětvím, která touto cestou procházejí již dlouhá období. Nastavme láhev na poloplnou (nikoliv poloprázdnou) a pojměme to jako výhodu – převezměme funkční, vyhněme se slepým uličkám.

Ve světě se intenzivně pracuje s konceptem Digital Twin (Twin World) – digitální dvojče.

Co to je? Je to systematická snaha dostat do počítače identickou podobu stavby včetně procesů udržujících tuto podobu aktuální. Když k tomu dáme definici metody BIM – jejímž cílem je spravovat informace o stavbě během celého životního cyklu stavby – tak nám z toho vychází jasná spojitost. Ano, výsledkem důsledně prováděné metody BIM je Digitální dvojče stavby.

Cílovým stavem je, aby se stavba ve skutečném světě podobala té v digitální podobě jako jednovaječné dvojče. Realitou dneška je, že tento cíl je ještě velmi vzdálen, ale je nutné mít vždy velkou vizi a jasný cíl, ke kterému všichni společně směřujeme.

Asociace s dvojčetem sedí, avšak nenechme se svést jen fyzickou reprezentací. Ano, to je u dvojčat první, co registrujeme – fyzická podoba. Převedeno pro stavbu – fyzická stavba a 3D model v počítači, to jsou naše dvojčata. Avšak i lidská dvojčata mají zpravidla mnoho společného v oblasti osobnosti, v tzv. měkkých dovednostech. A to je nutné mít neustále na paměti i pro naše digitální dvojče.

Digitální dvojče stavby – nejde tedy jen o digitální podobu stavby, ale ve velké míře jde také o digitální procesy, které vedou k pořízení a aktualizaci, aby to bylo pořád dvojče reálné stavby.

Takže po obecném úvodu si dejme praktické a krátké shrnutí.

Co je cílem pro vlastníka stavby v digitální době? Mít Digitální dvojče stavby, protože tím získá možnost efektivněji stavbu provozovat a udržovat.

Jak ho získá? Využije metodu BIM pro jeho „narození“ (příprava a provedení stavby), a pak pro její aktualizaci.

Jasné, avšak veliká výzva toto zajistit a realizovat. A to je základ toho, jak tým expertů okolo realizace Koncepce BIM uvažuje a jak všechny svoje výstupy připravuje.

Je to i směr, kterým uvažujeme v souvislosti s návrhem uložení povinnosti využívat metodu BIM pro veřejné zadavatele.

[zdroj: odbor Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci]

Vážení stavaři a provozovatelé staveb, tento článek měl za účel představit Vám Digitální dvojče stavby, které bude Vás i nás dále provázet naší cestou změny, která zjednoduší a zefektivní Vaší práci. Tohoto cíle však dosáhneme jen při otevřené spolupráci a maximální snaze se vzdělávat a postupně měnit svoje dlouholeté návyky.

Pojďme se opravdu vydat na cestu, jejímž výsledkem je Digitální dvojče stavby.

Článek byl publikovanán na stránce www.koncepcebim.cz.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři