ICO – primární nabídka virtuálních měn

Primární nabídka virtuálních měn (ICO) je jedním ze způsobů získání financování určitého podnikatelského projektu od veřejnosti za pomoci virtuálních měn.

mezinárodní advokátní kancelář

Osoba, která chce získat financování primární nabídkou virtuálních měn, připraví popis projektu, který zahrnuje popis jejího podnikatelského plánu, uvede kolik peněz je třeba shromáždit k uskutečnění plánu, stanoví kolik jednotek virtuální měny (tokenů) si zakladatelé ponechají, vymezí jaké měny jsou přijímány pro nákup tokenů, a uvede jak dlouho nabídka potrvá. V rámci ICO dostane investor tokeny nově vydané virtuální měny výměnou za peníze či jinou virtuální měnu (např. Bitcoin). Tokeny si lze představit jako akcie prodávané investorům v rámci IPO. Investoři tokeny nakupují z toho důvodu, že doufají, že pokud se projekt podaří uskutečnit, cena tokenů stoupne a oni jejich prodejem realizují zisk.

Příkladem úspešné ICO je projekt Ethereum, který používá Ethers jako své tokeny. V roce 2014 bylo v rámci ICO získáno na financování projektu 18 mil. USD v bitcoinech, Ethery se upisovaly za cenu 0,40 USD/Ether. Dnešní tržní kapitalizace Etherea činí 35 mld. USD a 1 Ether se prodává za 366 USD.

V současné době je výhodou ICO oproti tradičním způsobům získávání investic od veřejnosti to, že vzhledem k tomu, že orgány dohledu nad kapitálovými trhy nemají jednotný přístup k otázce, za jakých podmínek jsou primární nabídky virtuálních měn legální a jaké právní povinnosti musí emitent virtuální měny splnit, jsou tyto nabídky činěny bez plnění přísných požadavků na získávání peněžních prostředků od veřejnosti na kapitálových trzích.

Ze stanovisek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) z listopadu 2017 vyplývá, že v závislosti na tom, jak jsou primární nabídky virtuálních měn nastavené, je možné, že nespadají do působnosti stávajících pravidel, a jsou tudíž mimo regulovanou oblast. Pokud ale virtuální měny a tokeny lze kvalifikovat jako finanční nástroje, je pravděpodobné, že společnosti zabývající se těmito primárními nabídkami vykonávají regulovanou investiční činnost, jako je umisťování, obchodování nebo poskytování investičního poradenství ohledně finančních nástrojů. Navíc by mohlo jít o veřejnou nabídku investičních cenných papírů. ESMA emitentům kryptoměn doporučuje, aby si posoudili, zda se na konkrétní nabídku virtuálních měn vztahují předpisy regulující kapitálové trhy (zejména Směrnice o prospektu, Směrnice o trzích finančních nástrojů, Směrnice o správcích alternativních investičních fondů, a Čtvrtá směrnice proti praní špinavých peněz) a pokud ano, aby splnili právní povinnosti, které z těchto předpisů vyplývají.

ČNB se k otázce ICO zatím nevyjádřila, ale stanoviska ESMA uveřejnila na svých webových stránkách (včetně jejich překladu do českého jazyka).Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu