Menu

Články

Fikce doručení do datové schránky

ČlánkyProcesní právoJUDr. Bc. Klára Rücklová (Švandelíková)05.02.2018
JUDr. Bc. Klára Rücklová (Švandelíková)05.02.2018

Datové schránky se staly rozšířeným pomocníkem při doručování písemností, a to zejména díky zákonné preferenci tohoto způsobu dodávání písemných vyhotovení různorodých úkonů orgánů veřejné moci. Datové zprávy také skýtají celou řadu výhod.

Jednou z nich je zlepšení důkazní pozice, a to možností uložit odeslanou zprávu a kdykoli později prokázat, co přesně bylo jejím obsahem; oproti tomu z podacího lístku k doporučené zásilce nelze vyčíst, jaká konkrétní listina se v obálce nacházela. Prostřednictvím datové schránky je také například možné zdarma získat výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů, zatímco za jejich papírové vyhotovení žadatel zaplatí nemalé poplatky.

Datové schránky fungují od roku 2009, kdy byly do českého právního řádu implementovány zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. „Datovka“ je definována jako elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, a současně k dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Jejich zřizovatelem a správcem je Ministerstvo vnitra. V současnosti je zřízeno necelých 800 tisíc datových schránek.

Náhradní doručení brání obstrukcím

Uživatelům datových schránek doručují orgány veřejné moci dokumenty, u nichž to umožňuje jejich povaha, prostřednictvím datové schránky. To neplatí jen v případě, že je doručováno veřejnou vyhláškou či na místě.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Odesílatelům zpráv je zároveň vystavena doručenka s datem a časem doručení zprávy, a to bez ohledu na skutečnost, zda byla zpráva uživatelem skutečně otevřena a přečtena.

Aby se zabránilo obstrukcím ze strany adresátů, platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky její uživatel ani do deseti dnů ode dne, kdy byl dokument do jeho datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; jde o náhradní doručení či tzv. fikci doručení. Ta se neuplatní pouze v případě, kdy je dle příslušných právních předpisů vyloučeno náhradní doručení. V každém případě, kdy je možné doručení fikcí, však platí, že takové doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

Ani fikce doručení do datové schránky nepůsobí tak dogmaticky, jak by se mohlo zdát. Osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, může žádat o určení neúčinnosti doručení fikcí. Pravidla a podmínky určují jednotlivé procesní předpisy; např. podle správního řádu je nutné prokázat, že si adresát pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění datovou zprávu v desetidenní lhůtě vyzvednout. Odůvodněnost neúčinnosti doručení datové zprávy může být opřena např. o skutečnost, že byl adresát hospitalizován, a neměl tak možnost se do datové schránky přihlásit. S doručením fikcí počítá též občanský soudní řád a trestní řád.

Fikcí může být doručena celá řada dokumentů se zásadním dopadem do adresátovy právní sféry, a to i v případě, že je náhradní doručení v případě poštovní zásilky vyloučeno. Jde například o kvalifikovanou výzvu či předvolání k přípravnému jednání dle občanského soudního řádu, fikcí je možné doručit také rozsudek v civilní věci. Jiná rozhodnutí, jako je platební rozkaz, usnesení o zahájení trestního stíhání či rozsudek v trestní věci však doručit fikcí nelze. Vodítkem je přitom vždy text zákona.


Jak na přihlášení bez doručení?

Aplikace MANAŽER DATOVÝCH SCHRÁNEK vytvoří z vaší datové schránky pohodlný nástroj se všemi funkcemi, na které jste zvyklí z běžného emailového účtu. Aplikace umožňuje také např. neomezenou archivaci zpráv (u webového rozhraní datové schránky zprávy mizí po 90 dnech) či stahování zpráv bez nutnosti opakovaně zadávat heslo.

Součástí aplikace je Hlídací agent, díky kterému je možné stahovat pouze hlavičky zpráv, takže zpráva není oficiálně považována za doručenou. Uživatel datové schránky se tak dle údajů o odesílateli datové zprávy může seznámit se skutečností, že mu byla dodána konkrétní datová zpráva, aniž by se však seznámil s jejím obsahem a přihlášením do datové schránky zapříčinil její doručení.

Uživatelsky přívětivá aplikace je vhodná ke každodennímu užívání. Usnadněte si i vy práci s vaší datovou schránkou díky aplikaci  MANAŽER DATOVÝCH SCHRÁNEK.JUDr. Bc. Klára Rücklová (Švandelíková)advokátka, členka redakční rady webu Právní prostor.cz
76%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři