Komentář k NOZ: § 35 - Závislá práce nezletilých starších než patnáct let Zdroj: Fotolia

Komentář k NOZ: § 35 - Závislá práce nezletilých starších než patnáct let

(1) Nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. (2) Zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl věku šestnáct let, může rozvázat jeho pracovní poměr nebo smlouvu o výkonu práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek, pokud to je nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého, způsobem stanoveným jiným právním předpisem.

Mgr. Jana Doušová

Mgr. Jana Doušová

právník

Mgr. Jana Doušová

právník

Komentář

Nový občanský zákoník jako obecný právní předpis soukromého práva přebral do svých obecných ustanovení o fyzických osobách i vymezení statusové otázky zaměstnance v pracovněprávním vztahu. Vymezuje pracovněprávní svéprávnost zaměstnance, ačkoliv pracovněprávní vztahy, potažmo závislá práce, jsou upraveny i nadále v samostatném zákoně, v zákoníku práce. Výše citované ustanovení konkrétně stanoví, kdo může vstupovat do pracovněprávních vztahů, komu tak mohou vznikat práva a povinnosti. Byla převzata dosavadní úprava § 6 zákoníku práce s drobnou korekcí spočívající ve stanovení kumulativní podmínky (věk 15 let a ukončená povinná školní docházka) pro vstup do pracovněprávního vztahu. Oproti dřívější úpravě je tedy nyní pro uzavření např. pracovní smlouvy rozhodné, zda jsou splněny obě podmínky současně. Prakticky to znamená, že pracovní smlouvy mohou být u nezletilců platně podepsané nejdříve 1. července příslušného roku. Stará právní úprava považovala podmínku ukončení povinné školní docházky rozhodnou pouze pro učení data nástupu do zaměstnání.

Odstavec druhý tohoto ustanovení promítá zvýšenou rodičovskou odpovědnost i do sjednaných pracovněprávních vztahů nezletilců. Konkrétně umožňuje zákonnému zástupci nezletilce (mladšího 16 let) rozvázat pracovní poměr apod., je-li to nutné v zájmu jeho vzdělání, vývoje či zdraví. Pro platnost rozvázání pracovního poměru je vyžadováno přivolení soudu v této věci. Další podmínky upravují ustanovení zákoníku práce (§ 56a, 77 odst. 5).

 

Právní stav komentáře k 1. 1. 2014


Související předpisy

  • důvodová zpráva k NOZ
  • 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • čl. 2 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 138, o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání
  • směrnice Rady 94/33/ES, o ochraně mladistvých zaměstnanců

Související ustanovení

  • § 31, 34, 2401 NOZ, § 121 a násl. ZoZ, § 6, 7, 10, 56a a 77 odst. 5 ZP

Související pojmy

  • nezletilí, svéprávnost, závislá práce

Podle právní úpravy do 31. 12. 2013

  • Související předpisy: zákon č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. 12. 2013

nezletilí komentář k NOZ výkon práce

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články