Frank Bold Advokáti uspěli s žalobou proti Českému Energetickému Dodavateli, který klientovi ze dne na den přestal dodávat elektřinu

Okresní soud Praha-východ rozhodl ve sporu klienta zastoupeného Frank Bold Advokáty a Českého Energetického Dodavatele (ČED) ohledně náhrady škody za ukončení dodávek elektřiny dle smlouvy uzavřené na dobu určitou s fixně sjednanou cenou. ČED se odvolával na objektivní nemožnost plnění, kterou však nebyl schopen u soudu prokázat.

FL
právník, Frank Bold Advokáti

ČED klientovi v prosinci 2021 oznámil ukončení dodávek elektřiny, a to s odkazem na nepředvídatelný růst ceny energií na velkoobchodních trzích, který měl být pro dodavatele likvidační. Následujících několik měsíců proto klient musel odebírat elektřinu od dodavatele poslední instance, a to za zhruba trojnásobnou cenu.

Aniž by soud rozporoval růst cen elektřiny, neshledal, že by existovaly okolnosti vedoucí k následné objektivní nemožnosti plnění. Tu totiž musí prokázat dlužník, přičemž platí, že plnění není nemožné, pokud lze dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určité době. Hospodářská nemožnost plnění či subjektivní nemožnost plnění dodavatele tak zánik obchodního závazku nepřivodí.

Ačkoliv se ČED pokoušel argumentovat ve prospěch objektivní nemožnosti plnění z důvodu neočekávaného vývoje na trhu energií, soud rozhodl, že porušení smlouvy o dodávkách bylo založeno na zcela subjektivních důvodech dodavatele. Soud navíc poukázal na to, že k nárůstu cen energií docházelo postupně, a ČED zcela dobrovolným uzavřením smlouvy na konci roku 2019 přijal nepřiměřeně vysoké podnikatelské riziko.

Soud přiznal klientovi náhradu škody

Žalovaný ČED nepředložil téměř žádné důkazy k prokázání svých tvrzení, a proto měl dle soudu dodávky elektřiny dále realizovat, byť za zvýšených nákladů. Nadto soud potvrdil naši argumentaci, že enormní zvýšení nákladů na plnění ze smlouvy není možné považovat za důvod zproštění se povinnosti k náhradě škody.

Jelikož ČED nebyl schopen prokázat objektivní nemožnost dodávek elektřiny, soud klientovi přiznal náhradu škody ve výši rozdílu mezi cenou elektřiny u ČED a u dodavatele poslední instance. Soud přiznal klientovi náhradu škody za období dva a půl měsíce, kdy klientovi dodával elektřinu dodavatel poslední instance, v celkové výši téměř půl milionu Kč. 

Doporučujeme tedy, aby zákazníci, kterým jejich dodavatel, i přes smlouvu na dobu určitou s fixně sjednanou cenou, ukončil bez objektivního důvodu dodávky elektřiny, zvážili podání žaloby na náhradu škody. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články