energie

Podnikání ve fotovoltaice: Džungle nebo ráj?

Podnikání ve fotovoltaice: Džungle nebo ráj?

V roce 2022 se vyrojila ohromná smršť článků o tom, jaký je ve fotovoltaice v ČR obrovský boom. Ten objem instalací v České republice činil 290 MWp. To „p“ znamená megawatt „peak“, kterým se označuje instalovaný nominální výkon. A těch 290 MWp znamenalo meziroční nárůst instalovaného výkonu téměř pětinásobně. Bylo připojeno asi 33 000 elektráren, zažádáno bylo o 107 000 elektráren. A některé subjekty to zaskočilo, ten obrovský růst, problémy s kapacitou systému, lidí, procesy, sklady… Úžasně tedy rosteme. Rosteme?

Změny zákonné úpravy smluv o dodávce elektřiny a plynu a smluv o zprostředkování v energetických odvětvích
Petr Kadlec

Změny zákonné úpravy smluv o dodávce elektřiny a plynu a smluv o zprostředkování v energetických odvětvích

V dnešním příspěvku se budu věnovat pouze dvěma typům smluv mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem, a sice smlouvám o dodávkách elektřiny nebo plynu a smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Příspěvek se současně bude věnovat spíše těm změnám, které se odehrály v posledních dvou letech. Většina se týká zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, ale ne všechny. Ukážeme si, jak to proběhlo.

Peníze z aukcí emisních povolenek mají řešit dopady klimatické krize
Evropský parlament, klimatický zákon

Peníze z aukcí emisních povolenek mají řešit dopady klimatické krize

Praha 5. října (ČTK) - Peníze z prodeje emisních povolenek se mají podle ekologických a nevládních organizací využívat na řešení problémů, které přináší klimatická krize, nikoliv do státního rozpočtu. Požadavek na cílené využití prostředků poslaly organizace premiérovi Petru Fialovi (ODS) v otevřeném dopise, informovaly o tom dnes v tiskové zprávě.

ČTK
Stát by měl příští rok platit jen čtvrtinu nákladů na obnovitelné zdroje
Obnovitelné zdroje energie

Stát by měl příští rok platit jen čtvrtinu nákladů na obnovitelné zdroje

Praha 25. září (ČTK) - Stát by měl v příštím roce hradit zhruba čtvrtinu vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a některých tepláren. Zbývající část budou platit spotřebitelé v cenách elektřiny. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády zveřejněného ve vládní knihovně připravovaných legislativních materiálů.

ČTK
Předcházení a řešení energetických krizí: Role mezinárodního práva a práva EU

Předcházení a řešení energetických krizí: Role mezinárodního práva a práva EU

EU zůstává regionální organizací disponující omezenou pravomocí v oblasti energetiky a je na místě položit si otázku, zda je nezbytné nadále trvat na nedotknutelnosti práva členských států stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů, jejich volbu mezi různými energetickými zdroji a základní skladby jejich zásobování energií.

Frank Bold Advokáti uspěli s žalobou proti Českému Energetickému Dodavateli, který klientovi ze dne na den přestal dodávat elektřinu

Frank Bold Advokáti uspěli s žalobou proti Českému Energetickému Dodavateli, který klientovi ze dne na den přestal dodávat elektřinu

Okresní soud Praha-východ rozhodl ve sporu klienta zastoupeného Frank Bold Advokáty a Českého Energetického Dodavatele (ČED) ohledně náhrady škody za ukončení dodávek elektřiny dle smlouvy uzavřené na dobu určitou s fixně sjednanou cenou. ČED se odvolával na objektivní nemožnost plnění, kterou však nebyl schopen u soudu prokázat.

Filip Lamparter