energie

Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen - aktualizace
Finanční trh

Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen - aktualizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dne 19. října 2022 aktualizaci Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu (dále jen „Program“), jejímž právním podkladem je Dočasný krizový rámec, který byl schválen Evropskou komisí 28. října 2022.

Kolektiv autorů
Cesta k energetické soběstačnosti obcí: Praktický návod ukáže, jak na to
Obnovitelné zdroje energie

Cesta k energetické soběstačnosti obcí: Praktický návod ukáže, jak na to

Až 80 % spotřeby domácnostní může podle studie EGÚ Brno pokrýt komunitní energetika. Po dvou letech života s pandemií koronaviru a nynější energetickou krizí se ukazuje, že centrální řízení státu je pomalé. Samostatnost obcí a decentralizace energetiky tak může být cestou ke snižování dopadů energetické krize na české občany.

Vláda schválila odvod z nadměrných příjmů pro výrobce elektřiny

Vláda schválila odvod z nadměrných příjmů pro výrobce elektřiny

Vláda schválila novelu energetického zákona, která zavádí tzv. odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny. A to s cílem zajistit naplnění požadavků nařízení Rady EU řešícího vysoké ceny energie, které stanovuje stropy pro nepřiměřeně vysoké tržní příjmy z prodeje elektřiny. Jedná se o jeden z kroků vlády, jak pokrýt výdaje státu v kontextu pomoci s vysokými cenami energií.

Stát vyhlašuje aukční výzvu na podporu elektřiny z větrných elektráren
Obnovitelné zdroje energie

Stát vyhlašuje aukční výzvu na podporu elektřiny z větrných elektráren

V návaznosti na novelu zákona o podporovaných zdrojích energie nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo aukční výzvu k podání nabídek na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, mimo jiné větrných elektráren. Podporu mají získat ty projekty, které budou pro stát nejefektivnější.

Vláda rozšířila výčet subjektů, které budou mít nárok na strop cen energií

Vláda rozšířila výčet subjektů, které budou mít nárok na strop cen energií

Nárok na zastropování cen energií budou mít nově sportovní organizace, veřejní zadavatelé, kulturní organizace a státní, krajské či obecní podniky. Platit bude na celou jejich spotřebu. Vláda dále zrušila hranici maximálního odběru plynu pro malé a střední podniky, na které bude strop ceny plynu platit. Strop se tedy bude vztahovat na všechny malé a střední podniky bez ohledu na roční odběr plynu.

Čelíte drahým energiím kvůli ukončení činnosti dodavatele? Uplatněte nárok na náhradu škody

Čelíte drahým energiím kvůli ukončení činnosti dodavatele? Uplatněte nárok na náhradu škody

V obtížné situaci se ocitli zákazníci, kteří počítali se sjednanou fixní cenou energií, ale jejich dodavatel nepředvídaně ukončil svou činnost, stejně jako v minulém roce Bohemia Energy. Pokud je to i váš případ, můžete se domoci náhrady škody.

Vincenc Bouček