Menu

Články

Novela zákona o pobytu cizinců: zjednodušení studentské a vědecké migrace a zavedení mimořádného pracovního víza

ČlánkySprávní právoMgr. Akbulat Kadiev02.09.2018
Mgr. Akbulat Kadiev02.09.2018

Poslanecká sněmovna projedná v prvním čtení návrh novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Hlavním důvodem změny právní úpravy pobytu cizinců je potřeba implementace směrnice EU, která upravuje podmínky pobytu cizinců za účelem vědeckého výzkumu nebo studia.

Novela však přináší i jiné změny, nad rámec implementace směrnice, a to například povinnost cizince absolvovat integračně-adaptační kurz a také mimořádná pracovní víza za účelem zaměstnávání. 

Novela byla dne 6. 6. 2018 schválena vládou na návrh Ministerstva vnitra a očekává se její zařazení do pořadu jednání Poslanecké sněmovny. Zavádí příznivější pobytový režim pro cizince, kteří do České republiky přijeli kvůli vědeckému výzkumu nebo studiu. Vysokoškolští studenti a vědečtí pracovníci by například měli mít možnost po dokončení svého studia nebo vědeckého výzkumu pobývat na území České republiky až devět měsíců za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu bude v takovém případě možné podat na území České republiky a cizinci tak nebudou nuceni pro účely podání žádosti vycestovat do země původu. Novela předpokládá zvýhodnění rovněž rodinných příslušníků cizinců, kteří podali žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, a to tím, že rodinní příslušníci takových cizinců budou mít možnost požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.

Nad rámec implementace směrnice zavádí novela povinnost cizinců absolvovat po příjezdu do České republiky adaptačně-integrační kurz. Jedná se o osmihodinový kurz, kde se cizinec seznámí s právy a povinnostmi souvisejícími s jeho pobytem a se základními hodnotami České republiky, místními poměry a převládajícími kulturními zvyklostmi. Kurz je určený pro cizince ze zemí mimo Evropskou unii, kteří budou na území České republiky pobývat déle než jeden rok. Náklady na absolvování kurzu ponese sám cizinec nebo jeho zaměstnavatel. Povinné kurzy bude realizovat síť integračních center, která na území České republiky úspěšně fungují již řadu let.

Další změnou, kterou přináší novela, je tzv. mimořádné pracovní vízum za účelem zaměstnání, které se bude vydávat cizincům, kteří získali povolení k zaměstnání a jejich pobyt na území bude delší než 90 dnů. Jedná se o zásadní změnu, neboť jde o dlouhodobé vízum. Dle stávající úpravy mohou cizinci na území České republiky pracovat na základě krátkodobého tříměsíčního víza, za současného vydání povolení k zaměstnání, anebo musí získat povolení k dlouhodobému pobytu, nejčastěji v podobě zaměstnanecké karty. Mimořádné pracovní vízum tak má za cíl zjednodušit a zrychlit pracovní migraci a je zřejmě reakcí na současnou rekordně nízkou nezaměstnanost a nedostatek pracovních sil. Mimořádné pracovní vízum má být nově upraveno v § 31a zákona o pobytu cizinců a jeho vydávání bude možné pouze na základě rozhodnutí vlády s ohledem na situaci na trhu práce. Má se jednat o mimořádný instrument vlády, která tímto bude reagovat na situace, kdy v určitém odvětví bude nedostatek pracovních sil a vláda tak bude mít možnost umožnit dočasný příliv zaměstnanců ze zahraničí. Vízum se bude udělovat nejdéle na 1 rok a jeho platnost nebude možné prodloužit.

 

Mgr. Akbulat Kadievadvokátní koncipient, Šafra & partneři s.r.o., advokátní kancelář
50%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři