Změny v zákazu řízení dopravních prostředků pod vlivem alkoholu

Poslanecká sněmovna schválila dne 6. 3. 2019 novelu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, díky které by mohli vodáci plout po některých úsecích řek a vod s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. V dubnu tohoto roku byl ze strany ODS vznesen návrh na zavedení tolerance alkoholu ve výši 0,5 i pro řidiče motorových vozidel.

Mgr. Akbulat Kadievadvokátní koncipient, Šafra & partneři s.r.o., advokátní kancelář

Poslanecký návrh novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, byl jako sněmovní tisk pod č. 157/0 rozeslán poslancům již dne 24. 4. 2018. Poslanecká sněmovna návrh schválila ve třetím čtení a dne 8. 4. 2019 jej postoupila Senátu, který návrh projedná nejdříve dne 2. 5. 2019. Dle stávajícího znění ustanovení § 43 odst. 3 písm. c) zákona o vnitrozemské plavbě platí nulová tolerance alkoholu pro vůdce plavidla i ostatní členy posádky. Novela zavádí výjimku pro vůdce a členy posádky malých plavidel bez vlastního pohonu, která nepodléhají evidenci[1], kdy pro vůdce plavidel je stanoven limit 0,5 promile alkoholu v krvi a u členů posádky není stanoven žádný limit. Mezi pozměňovacími návrhy byl také návrh na zvýšení tolerovaného množství alkoholu v krvi až na 0,8 promile. Sněmovna se k němu však nepřiklonila.  

Tolerance alkoholu však nebude platit na všech vodách. Týká se pouze takzvaných nesledovaných vodních cest nebo účelových vodních cest, a nikoli dopravně významných vodních cest, kde bude i nadále platit nulová tolerance. S výjimkou vodního toku Bečvy od Přerova po ústí vodního toku Moravy a vodního toku Moravy od ústí vodního toku Bečvy po říční km 196,0 (jez Strž), na které se tolerance alkoholu zavedená novelou má rovněž vztahovat. 

Pokud jde o účelnost a potřebnost novely, důvodová zpráva kritizuje současný stav, kdy zákon postihuje přítomnost alkoholu v krvi bez rozdílu u všech vůdců plavidel či členů posádek. Vychází z toho, že přestupek je protiprávní čin, který je založen na formálně-materiálním pojetí, tedy principu, že nestačí, aby byl přestupek jako takový označen příslušným zákonem, ale musí též vykazovat určitou míru společenské škodlivosti. V případě konzumace alkoholu vůdci či členy posádky malých plavidel, která se nezapisují do plavebního rejstříku a nemají vlastní strojní pohon, pak taková míra společenské škodlivosti dána není, resp. nedosahuje úrovně potřebné k tomu, aby se takové jednání dalo považovat za přestupek. 

Snahy poslanců o dekriminalizaci určitého množství alkoholu v krvi řidičů měly další pokračování dne 4. 4. 2019, kdy na tiskové konferenci oznámil předseda ODS Petr Fiala, že ODS připravila návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, která by zavedla obecnou toleranci 0,5 promile alkoholu v krvi řidičů. Předseda poslaneckého klubu a bývalý ministr dopravy Zbyněk Stanjura také doplnil, že novela zároveň zavádí přísnější postihy pro ty, kteří povolenou míru alkoholu v krvi za volantem přesáhnou. Na podporu důvodnosti této novely bylo zmíněno, že Česká republika patří k několika málo zemím v Evropě s nulovou tolerancí alkoholu za volantem. Ve většině evropských zemí, včetně sousedního Německa nebo Rakouska, naopak tolerance alkoholu již dlouhodobě funguje.

Lze však očekávat, že získat nezbytnou podporu pro obdobnou novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích bude poněkud složitější s ohledem na větší míru rizika spojeného s provozem na pozemních komunikacích.  


[1] Plavidlo, jehož hmotnost je nižší než 10 000 kg nebo délka a šířka nepřesahují 10 m a výška nepřesahuje 2 m.

Hodnocení článku
20%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři