Komentář: Státní zástupce žádá pro míchače směsi s metanolem doživotí

Státní zástupce Roman Kafka žádá pro údajné míchače metanolem kontaminované směsi Tomáše Křepelu a Rudolfa Fiana za obecné ohrožení doživotní vězení.

AG
advokátní koncipient v AK doc. JUDr. Tomáše Gřivny, Ph.D.
Foto: Shutterstock

Komentovanou aktualitu naleznete zde.

Trest odnětí svobody na doživotí je nejpřísnější druh trestu. Lze jej uložit jen ve zcela výjimečných případech a musí být splněny tyto podmínky:

  1. musí se jednat o zvlášť závažný zločin, který je taxativně uveden v § 54 odst. 3 trestního zákoníku, v němž je uveden i trestný čin obecného ohrožení;
  2. zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku, přičemž v případě obecného ohrožení musí dojít i k úmyslnému usmrcení člověka a
  3. uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let.

První dvě podmínky by mohly být v daném případě splněny, neboť oba pachatelé jsou obžalováni ze zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení. Toto jejich jednání spočívalo ve vytvoření smrtící směsi smícháním metanolu a etanolu, přičemž tuto směs následně uvedli do oběhu a v důsledku toho způsobili smrtelnou otravu 38 lidem. Tohoto jednání se pachatelé dopustili v úmyslu nepřímém, tzn. že se svým jednáním a jeho následky museli být přinejmenším srozuměni. Zvlášť těžký a těžko napravitelný následek spočívá v usmrcení 38 lidí a nenávratnému poškození zdraví u dalších 79 osob. Nicméně v současné fázi se jeví jako nejisté, zda bude splněna i třetí podmínka, která zakotvuje zásadu subsidiarity trestu odnětí svobody na doživotí a která stanoví, že uložení mírnějšího trestu nebude způsobilé účinně ochránit společnost před nejnebezpečnější kriminalitou nebo mírnější trest nepovede k nápravě pachatele.    

*Autorem příspěvku je Mgr. Aleš Grulich, advokátní koncipient v AK Gřivna.

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články