Menu

Články

Ministr Robert Pelikán spouští Centrální evidenci přestupků

ČlánkyTrestní právoMgr. Hana Treutlerová29.09.2016
Mgr. Hana Treutlerová29.09.2016

Orgány činné v trestním řízení a další oprávněné instituce budou mít od zítřejšího dne k dispozici systém, který bude evidovat přestupky na jednom místě a pomůže jim efektivněji postihovat recidivu. Dne 1. října 2016 tak bude spuštěna Centrální evidence přestupků, což na dnešní tiskové konferenci oznámil ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Vznik Centrální evidence přestupků předpokládala novela zákona o Rejstříku trestů, která byla přijata v srpnu 2015 a nabude účinnosti 1. 10. 2016. Po rychlém zavedení jednotného registru volaly především obce.

Důvody nutnosti zavedení Centrální evidence přestupků byly shledány především v dosavadní částečné evidenci některých přestupků a v nahodilosti vyhledávání informací o přestupcích osob, které mohly přestupek spáchat opakovaně. "Nyní jsou informace pouze roztříštěné a není možné zjistit, jestli se osoba nedopustila přestupku v jiném místě. Od zítra budeme moci získávat ucelené informace o osobách, které přestupky páchají," potvrdila Radka Paulová, ředitelka Rejstříku trestů.

Centrální evidence přestupků umožní účinněji sdílet informace i dalším orgánům, které na základě záznamu o předchozích přestupcích pachatele mohou snadněji rozhodovat o sankcích a na základě těchto informací zohlednit a uložit sankce vyšší. Evidence přispěje také k přísnějšímu postihu recidivy u závažnějších druhů přestupků. Přestupková spolehlivost se může následně posuzovat i v rámci jiných řízení. "Bude se to týkat například samotných soudů, které si budou moci zažádat o opisy z evidence přestupků," uvedla Paulová.

"Dosud byly přestupky shromažďovány v podstatě nahodile. Pokud policisté někoho přistihli například při krádeži nebo méně závažném ublížení na zdraví, nemohli dodnes snadno ověřit, zda dotyčný podobný přestupek nespáchal už někde jinde. Centrální evidence pomůže nejen účinněji postihovat recidivu, bude také využitelná i pro programy prevence. Systém jsme proto chtěli zprovoznit co nejdříve, šlo o prioritní zakázku ministerstva. Kromě toho se nám podařilo snížit původně odhadovanou cenu projektu na pětinu,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Zapisovat se do evidence budou pouze přestupky, které se stanou od 1. října 2016. V případě, že bude u některých osob záznamů více a přestupky budou z oblasti veřejného pořádku, občanského soužití a majektu, přičemž se bude jednat o opakované páchání přestupků, může dojít k udělení vyšší pokuty. V systému budou přestupky zapsány po dobu pěti let, a to v souladu s přestupkovým zákonem. Možnost udělení vyšší sankce se bude vztahovat vždy k posledním 12 měsícům, resp. posuzovat přestupkovou recidivu budou příslušné orgány vždy 12 měsíců zpětně.

Z evidence přestupků budou vydávány opisy, které budou veřejnými listinami. Požádat o ně ale mohou pouze zákonem vyjmenované oprávněné osoby, mezi které patří orgány činné v trestním řízení, správní orgány oprávněné projednat přestupek pro účely jeho projednání, státní zastupitelství, Ministerstvo spravedlnosti, Kancelář prezidenta republiky a národní členové Eurojustu. Opis není primárně určen občanům, nejedná se o výpis.

Do Centrální evidence se budou dle přestupkového zákona zapisovat přestupky:

  • na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
  • na úseku zemědělství a myslivosti
  • na úseku obrany České republiky
  • proti veřejnému pořádku
  • proti občanskému soužití
  • proti majetku

Vyjmuty budou mimo jiné dopravní přestupky, které jsou již samostatně evidovány.

Přístup do Evidence přestupků bude probíhat dálkovým způsobem. V tuto chvíli jsou nadefinovány dva způsoby. "První z nich je pomocí formulářů v Czech Point office," vysvětluje Paulová. Druhý přístup bude prostřednictvím webové služby, kdy jsou orgány veřejné moci, které mají již dnes vlastní informační systémy a aplikace, které na nový systém napojí.

Prvotní odhad ceny evidence se dle Ministerstva spravedlnosti pohyboval lehce nad padesáti miliony korun, a to s předpokládaným spuštěním až k lednu 2017. Veřejnou zakázku na vytvoření informačního systému a následnou podporu po dobu 4 let získala společnost CCA Group a.s., konečná cena se podařila snížit na necelých 8,5 milionů korun včetně DPH.

100%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři