Obec a DPH

Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, kdy je obec osobou povinnou k dani z přidané hodnoty.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Jestliže obec uskutečňuje ekonomickou činnost, je povinnou k dani z přidaného hodnoty. Jestliže poskytuje plnění, které představuje výkon působnosti v oblasti veřejné správy, pak není. Nejvyšší správní soud, pod sp. zn. 9 Afs 427/2017, řešil případ, kdy si obec nechala opravit kanalizaci (provozování kanalizace je ekonomická činnost) a zároveň s tím opravila i chodníky nad ní (provozování chodníků je veřejná správa).

V dané věci byl finančním úřadem odmítnut odpočet DPH se zdůvodněním, že stavební práce přesáhly rámec oprav a došlo ke zlepšení parametrů místních komunikací. Nevzal ohled na to, že ve smlouvách o dílo bylo uvedeno, že obec není osobou povinnou k dani z přidané hodnoty. S tím soud souhlasil. Otázka, zda obec pořizuje plnění jako osoba povinná k dani, je otázkou skutkovou, kterou je třeba posoudit s ohledem na všechny okolnosti konkrétního případu. Prohlášení obce není rozhodné, rozhodující je, zda přijaté zdanitelné plnění obec použije v rámci ekonomické činnosti, nebo při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy.

Na druhou stranu však lze připustit, že druhově shodná či oddělitelná přijatá zdanitelná plnění mohou být použita pro oba okruhy činností. V takovém případě je na obci (nikoliv na finančním úřadu) aby prokázala, v jaké poměrné části bylo plnění použito v souvislosti s ekonomickou činností.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články