Finanční právo | Mgr. Martin Eliášek | 27.03.2017 Také v kategorii:
Správní právo

Sankční zvýšení místního poplatku

Zákon o místních poplatcích stanoví pravomoc obce zvýšit včas nezaplacený místní poplatek až na trojnásobek, ale nestanoví žádná kritéria, kterými má obec toto zvýšení odůvodnit. Je tedy třeba počítat s tím, že odůvodnění sankčního zvýšení místního poplatku může být předmětem soudního přezkumu...

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Při sankčním zvýšení místního poplatku soud bude zkoumat, zda je toto odůvodnění dostatečně racionální. Tak tomu bylo např. ve věci sp. zn. 1 Afs 3/2016 u Nejvyššího správního soudu.

Nejvyšší správní soud především odmítnul, že by zvýšení místního poplatku mohlo být uloženo pouze z důvodu prodlení s jeho úhradou. No, a jak už to tak u soudů bývá, soudci konstatovali, že je třeba přihlédnout ke všem okolnostem. Těmito okolnostmi mohou být délka prodlení a ochota dlužníka spolupracovat, nicméně podle soudu jde pouze o nezbytný základ.

V daném případě šlo o poněkud komplikovanou situaci, kdy dlužník plnil včas, ale pouze částečně, a s úřadem aktivně komunikoval, ale odmítal zaplatit poplatek ve vyměřené výši a samozřejmě sankční navýšení. Pro tuto věc bylo např. důležité, že při zaplacení poplatku před vydáním platebního výměru mohl dlužník ztratit procesní obranu (neboť tou dobou ještě nebyla judikatura, podle níž se na žádost poplatníka platební poměr vydává, i když byl poplatek zaplacen), a Nejvyšší správní soud řekl, že i k takovýmto věcem je třeba přihlédnout.

Pokud se tedy obecní úřad rozhodne uložit zvýšení místního poplatku, měl by věnovat pečlivou pozornost odůvodnění tak, aby toto odůvodnění případně soud považoval za dostatečné, a je třeba zohlednit všechny námitky poplatníka (jsou-li vůbec nějaké).

Celý text si můžete přečíst zde

místní poplatky

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články