Menu

Judikatura

Závažnost porušení dotačních podmínek

JudikaturaFinanční právoMgr. Martin Eliášek10.05.2016
Mgr. Martin Eliášek10.05.2016

Jak moc závažné musí být porušení dotačních podmínek, aby odůvodňovalo odvod za porušení rozpočtové kázně?

Nejvyšší správní soud řešil ve věci sp. zn. 4 Afs 221/2015 situaci, kdy byl příjemci dotace vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celé dotace za to, že nedodržel termín pro zaslání roční zprávy o činnosti s účetní závěrkou po ukončení projektu, jak mu ukládalo rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu nikoliv každé porušení povinnosti stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace představuje neoprávněné použití prostředků odůvodňující uložení odvodu.  Finanční orgány se však vůbec nezabývaly otázkou, zda příjemce dotace poskytnuté peněžní prostředky řádně využil. Přitom o této skutečnosti mezi účastníky řízení nebylo sporu.

Dále s přihlédnutím k okolnosti, že k tomuto porušení došlo až po faktickém naplnění účelu dotace a že šlo o ryze administrativní pochybení, neměl Nejvyšší správní soud pochyb, že jde o natolik marginální pochybení, že za něj povinnost zaplatit odvod pro porušení rozpočtové kázně uložit nelze, natož ve výši celé přidělné dotace.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři