Hovor osobní povahy

Jak dokázat, že jste předali peníze? Lze k tomu použít nahrávku rozhovoru v době předání?

Věc

Žalobce se na žalovaném domáhal zaplacení částky 800 000 Kč, kterou žalobce zaplatil žalovanému na základě ústní dohody o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu ze žalovaného na žalobce, k jejímuž naplnění však nedošlo. Žalovaný však obdržené plnění nevrátil.

Rozhodnutí soudu prvního stupně/odvolacího soudu

Soud prvního stupně zamítnul žalobu, ač mezi účastníky byla nesporně uzavřena ústní dohoda o předběžném převodu členských práv a povinností vztahujících se k předmětnému bytu. Tvrzení o předání žalované částky však potvrzeno nebylo. Přímé důkazy považoval soud za nevěrohodné (výpovědi žalobce a jeho manželky), stejně jako svědeckou výpověď třetí osoby blízké žalobci. I ostatní provedené důkazy (svědeckými výpověďmi i výdajovým pokladním dokladem dle smlouvy o půjčce) soud neměl za způsobilé doložit, že k předání částky skutečně došlo, zbývající důkazní návrhy pak shledal nadbytečnými (důkaz přepisem nahrávky rozhovoru shledal jako nezákonný a tedy nepřípustný).

Právní názor Nejvyššího soudu ČR

Jde-li o hovor fyzických osob v rámci výkonu povolání, obchodní či veřejné činnosti, lze mu upřít povahu hovoru osobní povahy, jeho případný záznam nehodnotit jako zasahující do osobnostních práv osob hovořících a připustit jej jako důkaz v občanském soudním řízení (zde však v řízení nebylo poukazováno na to, že by povaha hovoru odpovídala zmiňované výjimce z judikaturou dlouhodobě zastávaného názoru).

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Zdroj: AK Ondřejová

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu