Ochrana osobnosti a konkurs

Koho žalovat, pokud ten, kdo zasáhnul do vašich osobnostních práv, skončil v konkurzu? Lze právo uplatnit přímo, nebo lze tyto nároky uplatňovat pouze u konkursního správce?

Věc

Žalovaný způsobil dopravní nehodu, při které zemřel otec a manžel žalobců. Žalobci se žalobou domáhali zaplacení nemajetkové újmy v penězích každému z nich. Na majetek žalovaného byl však vyhlášen konkurz a řešila se otázka pasivní legitimace žalovaného v řízení.

Rozhodnutí soudu prvního stupně/odvolacího soudu

Soud prvního stupně potvrdil vznik nároku na náhradu nemajetkové újmy žalobců v penězích, neboť jednáním žalovaného spočívajícím v zavinění dopravní nehody, v důsledku které zemřel otec a manžel žalobců, došlo k zásahu do jejich osobnostních práv. Soud dále přerušil řízení do pravomocného skončení konkurzního řízení. Soud prvního stupně dospěl také k závěru, že žalovanému svědčí pasivní legitimace pro řízení (proti tomuto rozhodnutí žalovaný podal odvolání a následně dovolání).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

Dovolání žalovaného se odmítá, neboť rozhodnutí soudů obou stupňů při posouzení otázky pasivní legitimace v tomto řízení jsou v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu České republiky.

Právní věta:

Povinnost spojená s občanskoprávními sankcemi vyplývajícími z ustanovení § 13 obč. zák. je svázána výlučně s osobou původce zásahu (a v žádném případě tak nemůže být v řízení na ochranu osobnosti pasivně legitimován např. případný správce konkurzní podstaty)

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Zdroj: AK Ondřejová

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu