Použitelnost judikatury týkající se SJM po 1. 1. 2014

Se zásadní změnou občanského práva hmotného nastává mj. čas na intenzivní zkoumání použitelnosti dosavadní judikatury na nové poměry. Komentář k rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR - Rozsudek ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2743/2011

Foto: Fotolia

Se zásadní změnou občanského práva hmotného nastává mj. čas na intenzivní zkoumání použitelnosti dosavadní judikatury na nové poměry. V předkládaném případě jde o problematiku společného jmění manželů, kterou v základních obrysech nový občanský zákoník upravuje sice rozsáhleji a podrobněji než občanský zákoník z roku 1964 ve znění před zrušením, nicméně rozdíl v dané situaci je toliko terminologický. Zatímco příslušné ustanovení předchozí právní úpravy stanovilo (§ 143 odst. 1 písm. b) obč. zák.), že společné jmění manželů tvoří závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého, aktuální právní úprava v novém občanském zákoníku (§ 710) uvádí: Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Komentované rozhodnutí ve vybrané právní argumentaci lze s tímto poukazem použít jako interpretační pomůcku i do budoucna.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články